Home / Blog / De kloof die maar niet weggaat: kwali vs kwanti in sociale wetenschap

De kloof die maar niet weggaat: kwali vs kwanti in sociale wetenschap

LATER LEZEN

Kwantitatief onderzoek gaat over tellen en verklaren, kwalitatief onderzoek gaat over betekenis en begrijpen. In de sociale wetenschappen worden beide methodologieën gebruikt, maar zelden door dezelfde onderzoekers. In sommige disciplines is er een uitgesproken voorkeur voor het één (antropologie maakt zelden gebruik van kwantitatief onderzoek), andere kennen beiden. Met name in de sociologie is dit het geval. Vincent Traag en Thomas Franssen, sociologen van de Universiteit Leiden, brachten mooi in kaart hoe de kloof tussen kwali en kwanti nog steeds voortzet in sociologie.

Het onderwerp van onderzoek en de methode hangen samen:

“The universe of quantitative sociology consists of terms like “survey”, “data” and “scale” but also of “socioeconomic status”, “women”, “men” and “career”. The universe of qualitative sociology consists of terms such as “discourse”, “practice” and “meaning” but also of “power”, “identity” and “masculinity”.”

Dat ziet er als volgt uit:

termen en kloof

De onderzoekers stellen dat het opmerkelijk is dat bepaalde onderwerpen hoofdzakelijk met een specifieke benadering worden onderzocht. Het zou interessant zijn om te zien wat het oplevert als werkloosheid nu eens kwalitatief en identiteit nu eens kwantitatief werden onderzocht, schrijven ze. Er is ook overlap. Religie en gender worden zowel kwalitatief als kwantitatief bestudeerd, als onderdeel van identiteit en als verklarende variabele respectievelijk.

Gelukkig publiceren grote journals als American Sociological Review en American Journal of Sociology beide perspectieven. De auteurs vinden het vooral belangrijk dat de twee benaderingen elkaar blijven uitdagen.

“We should not be blind to the challenges posed by the other perspective, but accept that the other perspective can supplement and nuance our conclusions, rather than invalidate them.”

Het is maar de vraag in hoeverre dat gebeurt. We weten niet of kwantitatieve onderzoekers ook kwalitatieve artikelen lezen en vice versa. Binnen communicatiewetenschap leven de twee kampen bijvoorbeeld in grote afzondering en wordt er onderling nauwelijks naar elkaar verwezen. Misschien is het een leuk vervolgonderzoek voor de Leidse sociologen om te kijken in hoeverre sociologen dat doen.

Bekijk ook onze lijst met termen uit kwalitatief onderzoek.

TAGS
DEEL DIT BERICHT