Home / Blog / Online surveillance als voor elkaar zorgen

Online surveillance als voor elkaar zorgen

LATER LEZEN

Over privacy en surveillance op het internet wordt veel gediscussieerd. Dit is bijna altijd met een negatieve insteek: hoe kun je je privacy bewaken, hoe zorg je dat ongewenste informatie verdwijnt, hoe voorkom je identiteitsfraude? Je kunt deze thematiek echter ook anders benaderen. Waarom geven mensen zo makkelijk informatie over zichzelf weg online? Waarom vinden mensen het zo leuk om op Facebook of Twitter te lezen wat anderen doen? Oftewel: waarom gaan mensen mee in al deze surveillance?

Dit was de centrale vraag van de afsluitende lezing van de conferentie Theorizing the Web die vorige week plaatsvond in New York. Keynote speaker was David Lyon, die samen met Zygmunt Bauman een boek schreef over moderniteit en surveillance. Zijn lezing was via een Livestream (room E, start op 16:25) en Twitter te volgen.

De surveillance-maatschappij is geen nieuwe uitvinding; Facebook heeft het niet bedacht. Mensen hebben altijd elkaar sterk in de gaten gehouden, zo hebben we altijd in gemeenschappen geleefd. De anonimiteit van de grote stad is een heel recente uitvinding: daarvoor wist je heel veel van de mensen om je heen. Surveillance betekent iemand in de gaten houden. Dat kan je negatief uitleggen (to look at someone), maar ook positief (to look out for someone) in de vorm van zorgen voor iemand. Surveillance is dan een vorm van het verlagen van risico. Wanneer we meer over de ander weten, gaan we ook meer om de ander geven. Volgens Lyon gaat het bij surveillance om angst, maar ook plezier. Dit wordt vaak vergeten maar is belangrijk omdat het verklaart waarom mensen zo graag informatie over zichzelf delen en informatie van anderen tot zich nemen.

DEEL DIT BERICHT