Home / Blog / Trollen trollen trollenconferentie

Trollen trollen trollenconferentie

LATER LEZEN

Trollen zijn een redelijk oud internetfenomeen. Het zijn mensen die bewust provoceren, door bijvoorbeeld het schrijven van kwetsende commentaren in de hoop emotionele reacties los te kunnen maken of desinformatie verspreiden en deze vervolgens als informatie laten overkomen.  Een voorbeeld dat graag wordt aangehaald zijn trollen die zich op kankerfora aanmelden en vervolgens berichten achterlaten waarin zij uitgebreid beschrijven hoe leuk het toch is om te roken.

De meest gehoorde raad in de omgang met trollen is dan ook: “Don’t feed the trolls!”. Want hoe meer aandacht je de trollen geeft hoe erger zij gaan trollen. Gewoon negeren dus. Op de Trollcon, de eerste internationale conferentie over trollen deden zij afgelopen weekeinde precies het tegenovergestelde.

Zo had de Trollcon  als doel het fenomeen trollen te ontrafelen om zo tot meer inzicht te komen wie trollen eigenlijk zijn, waarom trollen doen wat zij doen en of er zoiets bestaat als een trolethiek.

De laatste vraag werd – althans door de organisatoren van de conferentie – al snel beantwoord, namelijk door de uitreiking van de ‘trol van het jaar’ – prijs aan de Berlijnse fractievoorzitter van de Piratenpartij. In hun ogen verrijken de ‘goede’ trollen de discussie door juist te laten zien hoe irrelevant of ongeplaatst sommige discussies zijn. Slechte trollen zijn trollen die alleen uit zijn op destructie.

Deze manier van indeling in goed en slecht werd dan ook door veel sprekers als veel te simplistisch afgedaan. Dat trollen vooral een middel is om de vermeende eigen superioriteit te etaleren en dus eigenlijk  als een machtstrijd om posities gezien kan worden, wordt zo buiten beschouwing gelaten. Voorbeeldig hiervoor was de reactie van het publiek op de presentatie van Julia Seegers over ‘Trollfeminismus’, waarin zij onder andere beweerde dat trollen geen genderneutrale activiteit is en er ook in het trollcircuit wel degelijk onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Op Twitter en offline werd zij tijdens haar presentatie zelf getrollt en werden er tijdens haar speech roze surprise eieren (dit zijn surprise eieren speciaal voor meisjes) uitgedeeld.