Home / Blog / Verkorte aandachtsspanne is een mythe

Verkorte aandachtsspanne is een mythe

LATER LEZEN

Dat de aandachtsspanne van de jeugd van tegenwoordig korter is in vergelijking met vroeger is een algemeen geaccepteerde opvatting. Algemeen aanvaard is ook dat hiervoor vooral de media, en dan met name nieuwe media, verantwoordelijk zijn. Ondanks missende bewijzen voor deze opvatting, voedt dit verhaal nog steeds het debat over de effecten van nieuwe media. Michael Newman deed hier onderzoek naar (toegang beperkt) en geeft mogelijke verklaringen voor de hardnekkigheid van deze opvatting. Volgens Newman werd dit verhaal door volwassenen bedacht om grip te krijgen op de snelle technologische veranderingen op het gebied van media. Voor de oudere generaties gaan deze ontwikkelingen vaak vel te snel om ze goed te kunnen begrijpen. Om het gezag niet te verliezen bedenken zij verhalen die de jonge gebruikers in diskrediet brengen. Voor de volwassenen is dit verhaal dus een manier om hun machtspositie in de maatschappij te waarborgen. De verkorte aandachtsspanne is volgens Newman een mythe en geen effect van nieuwe media: “All brave new worlds, for all their mesmerizing novelty and technoutopian promise, augur moral and intellectual decline.”