Home / Blog / 6 soorten netwerken op Twitter

6 soorten netwerken op Twitter

LATER LEZEN

hechte groepVanuit het democratiebeginsel is uitwisseling van ideeën een belangrijke waarde. Met wie mensen op Twitter over politiek praten is zo bezien wellicht interessanter dan hoe ze over politiek praten. Netwerkanalyse maakt het mogelijk daar praten en clusters in te ontdekken. Pew Internet combineerde zo’n netwerkanalyse met een analyse van wooden, hashtags en URLs om zo tot een model te komen van conversatietypen op Twitter. Ze vonden er zes.

Gepolariseerde massa
Er zijn twee grote groepen met weinig overlap. De onderwerpen die besproken worden verdelen het publiek. Er wordt geen ruzie gemaakt: de twee partijen negeren elkaar gewoon. Dit laat zien dat deze partijen ook verschillende informatiebronnen gebruiken. Links kijkt naar bronnen uit mainstream nieuws, terwijl rechts naar alternatieve websites verwijst.

Hechte groep
Er is hechte groep met geïsoleerde participanten die sterk met elkaar verbonden zijn. We vinden dit vooral bij conferentie, hobby’s of andere specifieke gemeenschappen. Deze groepen leren van de eigen groep.

Merkclusters
Dit zijn clusters gevormd rondo mom merken of celebrities. Het zijn gefragmenteerde gebruikers waarbij geldt: hoe groter de groep, hoe minder onderlinge connecties. Dit lijkt op een oud communicatiemodel: de gebruikers geven de boodschap van het merk door, zonder dat er ideeen worden uitgewisseld.

Gemeenschapsclusters
Dit zijn medium-grote groepen die elkaar vinden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer verschillende nieuwsmedia over dezelfde mondiale nieuwsgebeurtenis schrijven. Dit laat zien dat er verschillende invalshoeken kunnen zijn en onthult een diversiteit in opinie.

Omroepen
Dit is het twittercommentaar op brekende nieuwsverhalen. Het gaat om het herhalen van wat er door traditionele media op Twitter gezegd wordt. Dit zijn ook vaak geïsoleerde gebruikers. Dit laat de macht van agendasetting zien die zulke organisaties nog steeds hebben.

Ondersteunende netwerken
Dit zien we terug bij webcareverleners: de hub antwoord aan gebruikers die voor de rest niet met elkaar verbonden zijn.

Pew wijst er zelf op dat Twitter niet representatief is voor de bevolking (zie deze post van ons daarover). Desalniettemin is deze analyse relevant omdat het gaat om een grote groep mensen die publiek bijeenkomt. Het zegt dus iets over de staat van het publieke debat. Op de site van Pew meer over de werkwijze en relevantie van de resultaten.

Deze tabel vat alles nog eens samen:

Infographic pew

TAGS
DEEL DIT BERICHT