Home / Blog / Als wetenschappers het oneens zijn: 7 tips voor bezorgde ouders

Als wetenschappers het oneens zijn: 7 tips voor bezorgde ouders

LATER LEZEN

Binnen de communicatiewetenschap is er gebrek aan consensus over onderwerpen die bij ouders hoog op de agenda staan. Verslaving aan specifieke media (internet, games, porno) bijvoorbeeld. Wellicht het grootste hangijzer is de impact van games. Een deel van de onderzoekers zegt bijvoorbeeld dat jongeren gewelddadig worden van het spelen van gewelddadige games, een deel is het daar pertinent mee oneens.

Een mogelijke oplossing is om meta-analyses uit te voeren: een samenvoeging van bestaande studies om zo een overzicht van de kennis in een veld te krijgen. Een probleem is dat het daarbij gaat om alleen kwantitatief onderzoek (en methoden zijn in de sociale wetenschap ook vaak verbonden met politieke opvattingen, als is dat een andere blogpost waard). Daarnaast zijn er obstakels als publicatiebias: meestal worden alleen hypothesebevestigende studies gepubliceerd.

Hoogleraar psychologie Christopher Ferguson publiceerde [vrije toegang] onlangs zo’n meta-analyse. In een blogpost op The Huffington Post gaat hij dieper in op de onenigheid tussen wetenschappers. Hij vat zijn eigen onderzoek samen:

“It turns out that, despite some of the hyperbole by anti-game activists, the evidence is thin. Particularly when other factors are controlled, there is little evidence that games, whether violent or not, are related to negative outcomes in youth.”

Hoe weten we nu of hij objectief is en gelijk heeft? Objectief is hij niet: hij schrijft bijvoorbeeld (en ik ben dat met hem eens) dat we over dertig jaar net zo lachen om deze discussie als om het idee dat je homo wordt van stripboeken lezen. Tegenstanders in dit debat zijn evenzeer niet objectief – ook al claimen ze dat wel. Als je jaren onderzoek besteedt aan het proberen aan te tonen dat iets echt een gevaar is en je uitkomsten, zelfs met gemasseerde data en bizarre operationaliseringen, blijven dun, dan moet je jezelf afvragen waarom je zo graag dat effect wilt aantonen.

Wat doet je dan als ouder? Ferguson geeft zeven tips, die ik hier losjes samenvat:

  1. Pas op voor extreme claims, zoals ‘net zo verslavend als heroïne’.
  2. Leeftijd van de onderzoeker en vijandigheid naar jeugd (echt!) voorspellen een negatieve houding ten aanzien van games. Als iemand zelf nooit gamet, een hekel heeft aan pubers en wat ouder is, moet je dus extra kritisch kijken.
  3. Niemand kent je kind beter dan jij. Als alles goed lijkt te gaan (nadat je hebt meegespeeld, erover hebt gepraat etc) láát je kind dan ook vooral.
  4. Je beslissingen over het gamegedrag van je kinderen zijn niet de belangrijkste beslissingen die je over je kind neemt (denk aan laten inenten of minder gaan werken om meer bij je kinderen te zijn).
  5. Wees geïnformeerd. Weet wat het ratingsysteem zegt (in Europa is dat de PEGI-aanduiding), speel met je kids, lees gamereviews en praat met je kinderen.
  6. Respecteer de beslissingen van andere ouders – zie ook punt 3. Wat belangrijker is dan dezelfde regels hebben, is dat kinderen met andere kinderen spelen. Zoek een compromis dat voor iedereen werkbaar is.
  7. Als het gaat om geweld, zijn er veel belangrijkere voorspellers om je op te richten dan gamegedrag: armoede, geestelijke gezondheid, onderwijsongelijkheid en beleid. De morele paniek over geweld en games zorgt ervoor dat we die oorzaken niet aanpakken – terwijl we wel weten dat die echt meetellen.
TAGS
DEEL DIT BERICHT