Home / Blog / Brave jeugd

Brave jeugd

LATER LEZEN

Afgelopen week verscheen het onderzoek ‘2011 World Youths‘, een grootschalig kwantitatief onderzoek naar de jeugd van tegenwoordig. Het onderzoek werd in 25 landen uitgevoerd met in totaal 32700 respondenten tussen de 16 en 29 jaar. De verkregen data geven een gevarieerd beeld van de jongeren. Zo spelen familie en vrienden voor alle jongeren een belangrijke rol. Liefde en geld zijn voor de meeste jongeren goede indicatoren voor een goed leven. Vooral in India en China speelt geld een belangrijke rol. Interessant is ook dat de Chinese, Indiase en Braziliaanse jeugd met gemiddeld 60 procent het meest tevreden is met hun leven. Japanse jongeren zijn het minst tevreden (61 procent). Wat betreft de seksuele moraal, blijkt dat twintig procent van de Europese jongeren vindt dat seks voor het huwelijk een slechte zaak is. De Franse jongeren zijn hier met tien procent het minst van overtuigd. Aangaande de vrijetijdsbesteding bestaat er nog steeds een verschil tussen meisjes en jongens. Meisjes lezen meer dan jongens en gaan vaker naar de bioscoop, het theater en naar musea. Jongens spelen daarentegen significant meer online spelletjes dan meisjes. Slechts 37 procent van de jongeren maakt gebruik van sociale media. Interessant is verder dat een meerderheid van de jongeren voor een multiculturele samenleving pleit, waarin alle culturen naast elkaar kunnen blijven bestaan. Wat uiteindelijk blijkt is dat jongeren over de hele wereld in het algemeen best wel’ braaf’ zijn, veel ambities hebben en betrokken zijn bij  hun leefomgeving; een hele normale jeugd dus.

DEEL DIT BERICHT