Home / Blog / De kapitalisten winnen (niet)

De kapitalisten winnen (niet)

LATER LEZEN

De oude media, en dan met name printmedia spelen nog steeds een belangrijke rol in de vorming van het publieke discours. Zij bepalen mee hoe er tegen onderwerpen wordt aangekeken en zouden volgens het pluralistische ideaal bijdragen aan een geïnformeerde, kritische publieke sfeer. Dat dit niet altijd opgaat, laat een recente studie zien [abstract] die de berichtgeving over de bankencrisis in Engeland onder de loep heeft genomen. De onderzoekers wilden te weten komen hoe de pers over de criminele prijsafspraken in de bankensector verslag deed. Zij concluderen dat in de onderzochte artikelen het criminele aspect meestal gerelativeerd wordt en de schuld vooral neer wordt gelegd bij individuen en niet bij instituties. Dit leidt er volgens de auteurs toe dat het onderliggende systeem niet ondervraagd wordt:

“In price Gixing cases the company is often presented as the ‘criminal’ rather than any individual. By denying agency to Girms, this denies their capacity to commit crime. The decriminalization of these white collar crimes represents a way in which moral discussions about the way in which markets operate and the assumptions which underlie this are removed from the public agenda” (p.278).

Door de eenzijdige berichtgeving , die volgens de auteurs al aan het begin van de crisis in 2009 te observeren viel, zou het publiek niet in staat zijn om kritisch naar het onderliggende neoliberale gedachtegoed te kijken:

“Where the very real tensions of a neoliberal hegemonic agenda were exposed within the Ginancial crisis, dominant discourses had already excluded the vocabulary through which alternative viewpoints of the relationship between the economy and society and the role of markets in society might be legitimately debated” (p.279).

Gelukkig bestaan nog wel degelijk kranten die de onderliggende neoliberale, kapitalistische ideologie blootleggen en ter discussie stellen. Een daarvan is de Engelse krant ‘The Guardian’ die in samenwerking met de University of the Arts London geprobeerd heeft een antwoord te geven op de vraag hoe een wereld zonder kapitalisme eruit zou kunnen zien. Voortgekomen uit deze samenwerking is een aantal korte films die laten zien dat tegengeluiden wel degelijk in der publieke sfeer te vinden zijn.

Hier een voorbeeldfilm:

En hier de link naar de rest van de filmpjes.