Home / Blog / De schadelijke gevolgen van politiek verslaan als wedstrijd

De schadelijke gevolgen van politiek verslaan als wedstrijd

LATER LEZEN

De media hebben de neiging om verkiezingscampagnes te verslaan als wedstrijd. Politiek wordt dan teruggebracht tot een spel en er is nauwelijks aandacht voor inhoudelijke politieke kwesties. Uit eerder onderzoek weten we dat blootstelling aan dit ‘gameframe’ leidt tot meer cynisme. Anders gezegd, het lezen van kranten of het bekijken van programma’s die politiek nieuws op deze manier brengen zorgt ervoor dat mensen afgestompt raken en niet meer vertrouwen in de goede bedoelingen van politici.

Politieke werkzaamheid

Cynisme is een lastig construct. In een recent artikel [abstract] stelt de Deense Rasmus Tue Pedersen dat het misschien beter is om te onderzoeken wat voor effect er is op politieke werkzaamheid [efficacy]. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen interne en externe werkzaamheid. Interne werkzaamheid verwijst naar het vertrouwen dat iemand in zichzelf heeft om politiek te kunnen begrijpen en aan politiek deel te kunnen nemen. Externe werkzaamheid verwijst naar het vertrouwen in de ontvankelijkheid van de overheid op eisen van burgers.

Methode

Om dit te onderzoeken werden vijf Deense kranten gecodeerd op aanwezigheid van een ‘issueframe’ en/of een ‘gameframe’. Vervolgens werd met een survey gemeten in hoeverre respondenten blootgesteld zijn aan deze frames en wat hun interne en externe politieke werkzaamheid was. De uiteindelijke analyse gaat over 301 respondenten.

Inzichten

De tabloidkranten maken meer gebruik van het gameframe dan ‘gewone’ kranten. Blootstelling aan dit frame heeft effect op de lezers, zelfs wanneer rekening wordt gehouden met andere invloeden zoals opleiding en partijvoorkeur. Hoe meer mensen berichten lezen die zijn geschreven vanuit een gameframe, hoe minder interne politieke werkzaamheid ze hebben, dus hoe minder ze geloven in de eigen politieke capaciteit. Ook voor externe werkzaamheid werd dit verband gevonden. Dus: hoe meer mensen blootgesteld worden aan het gameframe, hoe minder ze geloven dat de politiek er voor de burger is.

De auteur merkt in zijn conclusie op dat het onduidelijk is welke richting het verband op gaat. Het kan dus zijn dat mensen met een lage politieke werkzaamheid eerder kranten willen lezen die op deze manier verslag doen van politiek. Hij denkt evenwel dat dit niet zo is. Het is waarschijnlijker dat het gameframe zo overheerst dat er geen plek meer is voor besprekingen van beleid. Hierdoor heeft de lezer minder kennis van politieke kwesties. Het is volgens hem belangrijk om hier verder onderzoek naar te doen, omdat een lage politieke werkzaamheid leidt tot politieke inactiviteit.