Home / Blog / 7 factoren voor meer Twitter-volgers, op basis van wetenschappelijk onderzoek

7 factoren voor meer Twitter-volgers, op basis van wetenschappelijk onderzoek

LATER LEZEN

Iedere twitteraar wil graag veel volgers en er bestaan veel blogs met tips over hoe je daaraan kunt komen. Onlangs verscheen er voor het eerst een wetenschappelijk onderzoek [volledige toegang] waarin geanalyseerd wordt welke factoren bijdragen aan de groei van je schare volgers door de tijd. De onderzoekers deden longitudinaal onderzoek, dat wil zeggen dat ze op verschillende momenten maten. Een aantal van de inzichten zijn opmerkelijk. Zo worden er bijna twee keer zoveel positieve als negatieve tweets geplaatst en hebben hashtags een negatief effect op het aantal volgers.

Methode
In het onderzoek zijn 507 actieve Twitter-gebruikers opgenomen die samen 522.368 tweets voortbrachten. Het betreft alleen tweets in Engels, van gebruikers die minimaal dertig dagen op Twitter zaten, minimaal vijftien mensen volgden en minimaal vijf volgers hadden. Ze werden tussen augustus 2010 en oktober 2011 iedere drie maanden onderzocht.

Algemene inzichten

 • Alle deelnemers hadden een foto bij hun profiel. 86 procent vermeldde ook een website, 97 procent gaf een locatie op. De gemiddelde bio-tekst is 85 tekens.
 • De mediaan van het aantal tweets per drie maanden lag op  222.
 • Over het algemeen is de volgers-volgend-ratio ongeveer gelijk, dus mensen volgen ongeveer evenveel mensen als dat ze door mensen gevolgd worden. De mediaan van het aantal volgers is 391,5.
 • Een- tot tweederde van alle tweets zijn ‘zendtweets’ (tweets die niet direct op iemand gericht zijn en dus geen @ hebben).
 • Er wordt twee keer zo vaak positief als negatief getwitterd: 106 tweets positief op 51 negatieve. Het aantal neutrale tweets lag ook op 106.
 • Gemiddeld gezien gaan 41 procent van de tweets over de twitteraar zelf (herkend door het gebruik van I, me, my, we, us etc).
 • Een kwart van de tweets bevat informatie, dat wil zeggen dat er een URL, RT of via in de tweet zat.
 • Iets meer dan een kwart van de tweets bevatte hashtags.
 • Deze twitteraars gebruikten gematigd moeilijke taal (op basis van het aantal lange woorden), ongeveer vergelijkbaar met het leesniveau dat twaalfjarige Amerikanen moeten hebben. overeenkomt met groep 8.

Voorspellers van hoog aantal volgers
De volgende variabelen hadden een significant effect op de groei van het aantal volgers, in deze volgorde:

 1. Het aantal tweets met informatie (zie boven) werkte positief, en dit geldt helemaal voor retweetwaardige tweets;
 2. De mate waarin iemand zendt (zie boven) werkte negatief;
 3. Negatief sentiment werkte negatief. Dit effect was veel sterker dan het positieve effect van positieve tweets;
 4. De drie profielelementen werkten positief (lengte bio, aanwezigheid URL en locatie);
 5. De mate van ‘uitbarsting’ werkte positief (het aantal tweets per uur);
 6. Overmatig gebruik van hashtag werkte negatief;
 7. Ontwikkeld taalgebruik werkte positief (hoe meer lange woorden, hoe meer volgers erbij).

Conclusie
Een aantal resultaten zijn voorspelbaar: als je tweets schrijft die zo goed zijn dat mensen je willen retweeten, zul je veel volgers aantrekken. Andere inzichten gaan in tegen wat vaak gedacht wordt (gebruik van hashtags, mate van uitbarsting). Een belangrijke zwakte van het onderzoek is dat er niet is gekeken naar de aard van de twitteraar en aan aandacht buiten Twitter. Beroemdheden en journalisten trekken nu eenmaal snel veel volgers aan.

TAGS
DEEL DIT BERICHT