Home / Blog / Groot VN onderzoek naar jongeren die opvallend vaak ‘ik weet het niet’ zeggen

Groot VN onderzoek naar jongeren die opvallend vaak ‘ik weet het niet’ zeggen

LATER LEZEN

De VN zal op regelmatige basis jongeren wereldwijd bevragen in de Global Youth Poll, meldt de BBC. De pilot bevroeg 25.000 jongeren tussen 10 en 29 in 26 landen. Het was een beetje zoeken voor me, maar ik vond de bijhorende website en die verontrustte me eerst. Iedereen lijkt namelijk spontaan te kunnen meedoen wat voor behoorlijke vertekening kan zorgen.

Tegelijk staat er in de white paper bij dit project dat de bevraging wel degelijk meer wetenschappelijk wil te werk gaan waarbij ze uiteindelijk in alle landen een representatieve staal van duizend jongeren elke drie maanden willen bevragen. Tegelijk is het verontrustend dat in een paper die hoort bij een project dat zo ambitieus is, geen enkele wetenschappelijke referentie staat.

In de white paper staan ook al resultaten, maar dan uit 11 landen, waarbij enkele zaken opvallen:

  • de grote verschillen tussen landen;
  • vaak echt negatieve resultaten;
  • tegelijk wordtook heel vaak ‘don’t know’ of ‘refuse to answer’ gekozen.

Dit laatste kan ook te maken hebben met het feit dat de test weliswaar in verschillende talen vertaald is, maar niet in elke taal van de deelnemende landen.

Een greep uit de voorlopige resultaten.Ook naar school gaan scoort slecht:

Maar dit zou vooral te maken hebben met het element van letterlijk lang naar school gaan:

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein

DEEL DIT BERICHT