Home / Blog / Hoe afwijkend is de geesteswetenschap?

Hoe afwijkend is de geesteswetenschap?

LATER LEZEN

De geesteswetenschappen hebben een imagoprobleem. Ondanks de benaming worden ze door velen niet gezien als échte wetenschap. Het Engelstalige onderscheid tussen science en studies draagt daar wellicht aan bij, ook al is dat onderscheid uniek voor het Engels. Uiteraard zijn er verschillen tussen wat wij alfa en bèta noemen, bijvoorbeeld op methodologisch gebied. Wat is nu precies de aard van de geesteswetenschap?

In de nieuwste aflevering  verwonderen de Mediadoctoren zich hierover met Rens Bod,  hoogleraar Computational and Digital Humanities aan de Universiteit van Amsterdam. De representatie van de geesteswetenschap in de media ligt gevoelig. Er is weinig aandacht voor, omdat er nauwelijks doorbraken zijn en er is een ander, gebrekkig begrip van dit soort onderzoek als de Ander. Welk verhaal zou er verteld moeten worden over de geesteswetenschap?

Deze podcast is te vinden in je favoriete podcastapp. Zie voor meer informatie de website van Onder Mediadoctoren