Home / Blog / Hoe vrouwen squirten ervaren: vervelend, overrated of feministische superpower

Hoe vrouwen squirten ervaren: vervelend, overrated of feministische superpower

LATER LEZEN

Squirting is de Engelstalige benaming voor het uitspuiten van vloeistof tijdens seks. Het fenomeen is onderwerp van debat en fascinatie, in porno, in de wetenschap en in de bredere maatschappij. Er is helaas maar weinig sociaalwetenschappelijk onderzoek naar squirten. Een welkome recente Zweedse studie [abstract] laat zien dat vrouwen er verschillend ernaar kijken.

Wat is het? 
De aandacht van de wetenschap richtte zich vooral op de aard van de vloeistof. Inmiddels is er enige consensus dat het gaat om twee aparte fenomenen: er is de vrouwelijke ejaculatie, waarbij een kleine hoeveelheid melk-achtige substantie vrijkomt uit de klieren van Skene rond de uitgang van de urinebuis. Daarnaast is er squirten (waarvoor geen goed Nederlands alternatief bestaat), waarbij uit de plasbuis een grotere hoeveelheid waterige vloeistof gespoten wordt die meer op urine lijkt.

Er wordt in de maatschappij op verschillende wijze naar squirten gekeken. Neerwaarts en beschamend, door te stellen dat het gewoon plas zou zijn, maar ook bewonderend, bijvoorbeeld in porno en erotiek. Dat zijn overigens westerse invullingen: in bijvoorbeeld Rwanda en Ghana wordt squirten gezien als belangrijk onderdeel van vrouwelijk genot.

Methode
De Zweedse medisch-socioloog Jessica Påfs interviewde 28 vrouwen die ervaring hadden met squirten. De vrouwen waren tussen de 23 en 69 jaar, en hadden allen seksuele ervaring met mannen, zeven ook met vrouwen. De interviews zijn onderworpen aan een thematische analyse.

Hun ervaringen zijn gevarieerd, complex en soms tegenstrijdig. Soms gebeurde het pas voor het eerst op latere leeftijd, soms werd het actief nagestreefd. Het squirten kwam op verschillende manieren tot stand, door stimulatie in de vagina, van de clitoris of van andere plekken in de vulva.

Drie soorten ervaringen
Påfs deelt de ervaringen in drie categorieën in.

De eerste categorie is de meest positieve. Deze vrouwen voelden verbazing en trots over wat hun lichaam allemaal kan, ze zagen het als een seksuele superpower – iets dat niet elke vrouw kan. Meerderen zeiden dat het voelde als een seksuele ontwakening. Een aantal realiseerde zich dat ze het vaker gedaan moeten hebben, maar dat ze er toen geen aandacht aan hadden besteed of het niet hadden begrepen. Het orgasme voelt voor de meesten anders dan een clitoraal orgasme. Twee citaten uit deze categorie:

“Before, when I heard from a friend that she was capable of squirting I thought ‘wow, she’s playing at a whole other level’. And now, when I have managed to squirt, my partner said that we need to start protecting the sheets, as a joke. And I thought ‘wow, am I in that club now?’ (laughing). This has affected me, I am thinking it is something to achieve, and although you should not put a value on these things, I still do.”

“I am fascinated about it and I think it feels like such an amazing power and a feminist statement, almost like throwing it back in their face, you might say, after all these years of oppression of women’s sexuality. To me, it felt like an elemental force. I think it is so beautiful somehow, and extremely powerful.”

In de tweede categorie zijn vrouwen minder lyrisch over het squirten. Het leidt tot teleurstelling of onverschilligheid. Ze koppelden het vaak los van een orgasme of hadden verwacht meer te voelen. Het terugkerend woord hier is ‘overrated’: ze hadden er andere verwachtingen bij. Dat komt misschien ook omdat het in het Zweeds fontänorgasm of sprutorgasm wordt genoemd, en dat werd niet waargemaakt.

“I didn’t even realize that it happened when it did. It was afterwards that we realized: ‘gosh, how wet it got’ and, how the mattress was soaked through. It’s crazy how much fluid there actually is. And afterwards, I really had these thoughts: ‘What was that? Did I squirt? Well it must have been that.’ But, I mean, I hadn’t even realized that it happened. Since then it has happened again, so now I know that’s what happened. But it really took me by surprise, that first time.”

“I had the impression that ‘the best orgasm is when you squirt’ and then, when I got one myself, it didn’t feel that way. There is no nuanced picture of it, out there, when you google it for example.”

De derde categorie gaat om ongemak, verlegenheid en schaamte – over de daad en de hoeveelheid. Veel vrouwen in deze categorie dachten dat ze geplast hadden. Hier speelt gebrek aan kennis een rol, naast het idee dat het taboe is of buiten de norm vanwege porno. De reactie van de partner maakt daarbij uit, en de ervaring had soms nadelige effecten op de relatie.

“When it happened that first time, I didn’t understand what had happened. I actually thought that either I or he had peed. I didn’t dare to mention it. Now, when it happened again and I didn’t even really notice it, suddenly the sheets were just wet, I can look back on that event and understand that it was probably an ejaculation. But then, I didn’t even know there was such a thing and I remembered I felt so uncomfortable, and ashamed. I was afraid I had peed. I wish I could go back to that younger version of myself and say like: hey, you ejaculated, it’s completely normal.”

“[My colleagues] started questioning if it actually exists and if it was just something you see in porn. I didn’t really mention at that moment, sitting by that coffee table, that I had experienced it myself. But my colleagues were my age, I was surprised to hear them say things like that.”

Implicaties
Er zijn dus verschillende ‘scripts’ als het op squirten aankomt. Hoe er betekenis aan gegeven wordt, hangt af van de eigen seksualiteit, de reactie van anderen en de bredere culturele betekenis. Squirten is heel zichtbaar en dat geeft enige status omdat het mannelijk orgasme (oftewel de norm) ook zichtbaar is. Tegelijkertijd ervaren dus niet alle vrouwen die squirten dit daadwerkelijk als een orgasme. Dit roept dan weer interessante vragen op over het veinzen van een orgasme – kan je door te squirten juist faken? En hoe verhoudt zich dit tot daadwerkelijk plezier?

Negatieve ervaringen hangen samen met de notie van plassen. De discussie in de wetenschap over squirten heeft zo een negatief effect op de seksuele ervaring van vrouwen. Zouden zij het squirten fijner vinden als definitief werd vastgesteld dat de vloeistof geen urine is? Kennis is cruciaal. Een aantal vrouwen gaf aan graag over squirten gehoord te hebben bij seksuele vorming en dat er te weinig betrouwbare informatie beschikbaar is. Ze wilden ook graag weten hoe gangbaar het nou eigenlijk is, wat aansluit bij het gangbare idee dat gemiddelde seks normaal en goed is. Er ligt dus een duidelijke taak voor onderzoekers en voorlichters.

DEEL DIT BERICHT