Home / Blog / Instagram is vooral geschikt voor branded, hyper-zelfverzekerd, lijfelijk feminisme

Instagram is vooral geschikt voor branded, hyper-zelfverzekerd, lijfelijk feminisme

LATER LEZEN

Instagram lijkt een onmogelijke plek voor feminisme. De app draait om visuele representatie, om het tonen van de beste versie van jezelf. Niet direct een logisch platform om esthetische normen te bekritiseren. Deze spanning is onderzocht [vrije toegang] door Laura Savolainen, Justus Uitermark en John D. Boy, door diepteinterviews met feministen te houden en hun profielen te analyseren. Ik schreef er een column over voor Brainwash.

Centraal in de analyse staat het idee van filteren: online laat je niet alles zien, je maakt keuzes op basis van wat je denkt dat je publiek van je verwacht. Dat leidt tot het afstemmen van soms tegenstrijdige doelen. Dat filteren gebeurt door dingen weg te laten of juist bepaalde punten te versterken. Weglaten is zelfcensuur: feministen vermijden bepaalde politieke statements en emoties. Bovendien is Instagram niet geschikt voor lange lappen tekst. Wat wel goed past bij de affordances van de app: een branded, hyper-zelfverzekerd, lijfelijke vorm van activisme. Body positivity is daarvan het duidelijkste voorbeeld.

Jonge feministen balanceren op Instagram dus allerlei verwachtingen en wensen in een complex identiteitsproject. Heel herkenbaar: in mijn proefschrift over meisjes aan het begin van de puberteit vond ik ook al dat meisje-zijn vooral een evenwichtsoefening is in steeds wisselende contexten. Ook dat was toen niet nieuw, het is een constante binnen onderzoek naar meisjes en vrouwen. Tegengestelde normen zijn dan ook onderdeel van het onbehagen van de vrouw dat feministen agenderen.

Instagram is maar één context uit velen, maar het is wel een dominant platform. Als activist ben je er deels afhankelijk van, en dat maakt zulk onderzoek naar hoe gebruikers omgaan met affordances erg relevant. De balanceeract die de onderzochte feministen opvoeren laat zien hoe Instagram als commercieel platform ruimte biedt aan bepaalde soorten van feministische kritiek. Nu is iets beter dan niets, maar het is zonde dat feministen zichzelf inhouden.

DEEL DIT BERICHT