Home / Blog / Internetgebruikers maken zich zorgen om veiligheid online – op een verkeerde manier

Internetgebruikers maken zich zorgen om veiligheid online – op een verkeerde manier

LATER LEZEN

Uit een recent onderzoek van Pew Internet onder een representatieve steekproef van Amerikaanse volwassenen blijkt dat internetgebruikers graag online anoniem willen kunnen zijn, maar dat slechts 37 procent gelooft dat dit kan. Ruim tweederde vindt dat huidige wetten onvoldoende de privacy van de burger beschermen. Het grote merendeel (89 procent) neemt maatregelen om online anoniem te zijn, van het verwijderen van cookies tot het niet gebruiken van de naam. Dat betekent dat een schokkende elf procent het laatste toch nog altijd doet. Internetgebruikers zijn zich meer zorgen gaan maken over de informatie die er online over hen beschikbaar is: de helft doet dat nu tegenover veertig procent in 2009. Een paar inzichten op een rij.

Negatieve ervaringen
De resultaten laten zien dat we gevaar nog vaak in de verkeerde hoek zoeken. Zo heeft slechts één procent wel eens een baan/opleiding misgelopen vanwege iets dat hijzelf of iemand anders over hem online had gepost. Hier wordt echter heel veel voor gewaarschuwd. Vergelijk dat met deze cijfers:

  • Bij 21 procent is een email- of sociaalnetwerkaccount wel eens overgenomen door een ander zonder toestemming.
  • Van elf procent is wel eens belangrijke informatie gestolen zoals het Burgerservicenummer, creditcardnummer of bankinformatie.
  • Zes procent is wel eens slachtoffer geweest van een online scam en heeft daardoor geld verloren.

Negatieve ervaringen komen heel veel meer voor in huishoudens met een laag inkomen: van de hoge inkomens is bijvoorbeeld vier procent wel eens online gestalkt of lastiggevallen, van de lage inkomens is dat bijna een kwart.

Wie is de vijand?
Het is opmerkelijk dat de respondenten in veel gevallen het niet erg vinden als anderen toegang hebben tot hun informatie: zo vindt 45 procent het helemaal niet erg als anderen weten wanneer ze online zijn en vindt 28 procent het helemaal niet erg als anderen weten welke websites bezocht worden. We vinden hier een genderverschil: vrouwen zijn veel voorzichtiger dan mannen.

Eenderde van de internetgebruikers zegt dat ze hun activiteiten willen verbergen van hackers of criminelen. Daarop volgen adverteerders (28%) en mensen uit het verleden (19%). Opvallend is dat de overheid nauwelijks wordt gevreesd: slechts vijf procent wil zich verstoppen voor de overheid. Ook opvallend: zes procent probeert activiteiten verborgen te houden van organisaties die misschien geld van ze willen voor bijvoorbeeld illegale downloads.

Het volledige rapport is ook beschikbaar in PDF.

DEEL DIT BERICHT