Home / Blog / It’s the system, stupid!?

It’s the system, stupid!?

LATER LEZEN

In het huidige integratiedebat speelt de de kwestie van kansengelijkheid in het onderwijssysteem een belangrijke rol. Volgens hoogleraar Sabine Severiens [interview als PDF] ligt de nadruk op dit moment te veel op het aanleren van de Nederlandse taal en te weinig op het oplossen van systeeminherente ongelijkheden. Dat het huidige onderwijssysteem in Amerika ongelijkheden eerder vergroot dan verkleint, komt ook naar voren in een recent onderzoek van Lisa Nunn [abstract].

Zij analyseerde de curricula van verschillende scholen met verschillende etnische samenstellingen en observeerde over een aantal weken leerlingen uit deze scholen. Wat bleek is dat de etnische minderheden op alle scholen een achterstand opliepen, waarbij de manieren van lesgeven minder van belang waren dan de curricula, die vooral zijn toegesneden op witte kinderen uit de middenklasse. In tegenstelling tot Nunn, beweert Severiens dat docenten wel degelijk een rol kunnen spelen in het afzwakken van ongelijkheden. Zo kunnen docenten bijvoorbeeld leren hoe zij de impliciete culturele lading in het curriculum kunnen expliceren om achterstand van etnische minderheden tegen te gaan.

CC Foto: Melvinify

DEEL DIT BERICHT