Home / Blog / Lokale krant nog steeds belangrijkste informatiebron voor lokale informatie

Lokale krant nog steeds belangrijkste informatiebron voor lokale informatie

LATER LEZEN

Uit recent onderzoek van het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew Research blijkt dat de lokale krant nog steeds de belangrijkste bron van informatie is voor Amerikanen. In het onderzoek werd gevraagd naar zestien soorten nieuws, zoals verkeers- en weersinformatie, en de bronnen die Amerikanen daarvoor gebruiken. Voor elf van deze soorten is de lokale krant (zowel de papieren versie als online) de voornaamste bron. Lokale televisie trekt in de VS weliswaar een groot publiek, maar het gaat daarbij ‘slechts’ om nieuws als het weer en brekend nieuws. Voor informatie over bijvoorbeeld huizen, scholen en restaurants wordt graag het internet gebruikt. Leeftijd is wel een bepalende factor: de jongere generatie richt zich meer op online (zie figuur beneden). Opmerkelijk is dat social media zoals Facebook nauwelijks van belang zijn en ‘ouderwetse’ mond-op-mond-reclame het nog steeds het beste doet. Het hele rapport staat hier [PDF], een handige interactieve infografiek hier.

Nederland
De resultaten zijn niet direct toepasbaar op de Nederlandse situatie. Lokaal nieuws heeft hier een andere status, onder andere vanwege de kleinere omvang van het land. Er wordt weinig onderzoek gedaan naar lokale kranten en televisiestations. We weten bijvoorbeeld wel uit onderzoek van UvA-politicoloog Philip van Praag dat lokale kranten veel gebruikt worden om zich politiek te informeren. Ook hier speelt leeftijd een rol: jongeren (die relatief veel sociale media gebruiken) zijn niet in lokale politiek geïnteresseerd. Ouderen, vanaf een jaar of 35/40 zijn wat meer met lokale politiek bezig en zij lezen juist de lokale kranten.

DEEL DIT BERICHT