Home / Blog / Meisjes doen zich dommer voor om jongens niet te intimideren

Meisjes doen zich dommer voor om jongens niet te intimideren

LATER LEZEN

Gender doenKinderen leren van jongs af aan gender te herkennen en na te doen. Hoe zich dat manifesteert op het schoolplein was de insteek van een onderzoeksproject van Maria do Mar Pereira van de universiteit van Warwick. Ze deed drie maanden etnografisch onderzoek onder 14-jarigen in Lissabon en keek naar genderperformances. De jongens op school vonden dat hun vrouwelijke leeftijdsgenoten dommer waren dan zij en dat zij hen moeten domineren. De meisjes vonden dat ze zich dommer moesten voor doen om de jongens niet te intimideren. In een interview met ScienceDirect zegt ze:

“The belief that men have to be dominant over women makes boys feel constantly anxious and under pressure to prove their power — namely by fighting, drinking, sexually harassing, refusing to ask for help, and repressing their emotions. Girls feel they must downplay their own abilities, pretending to be less intelligent than they actually are, not speaking out against harassment, and withdrawing from hobbies, sports and activities that might seem ‘unfeminine’.”

Do Mar Pereira legt veel nadruk op negatieve gezondsheidseffecten van deze indeling, zoals hier in een interview met Think Progress. Dat is opmerkelijk, want op basis van etnografisch onderzoek kan een socioloog geen wetenschappelijke uitspraken doen over fysieke en geestelijke gezondheid van tieners. Het onderzoek is gepubliceerd in een boek in het Portugees en er zijn nog geen peer-reviewed artikelen over verschenen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten zijn met het overnemen van de conclusies. Dat neemt niet weg dat deze studie inzicht geeft in hoe we gender met elkaar maken en hoe mensen van verschillende genders anders behandeld worden. In dat kader is dit artikel uit The New Republic over genderongelijkheid op de werkvloer lezenswaardig. Transgender mensen die na hun transitie in dezelfde functie blijven werken merken dat ze anders behandeld worden als man (of vrouw) dan als vrouw (of man):

“Personality traits that had been viewed negatively when they were women were now seen as positives. “I used to be considered aggressive,” said one subject. “Now I’m considered ‘take charge.’ People say, ‘I love your take-charge attitude.’”

TAGS
DEEL DIT BERICHT