Home / Blog / Mensen kunnen de werkelijkheid slecht schatten

Mensen kunnen de werkelijkheid slecht schatten

LATER LEZEN

Maci uit MTVs 16 and PregnantSociale problemen zijn moeilijk in te schatten. We horen over sommige problemen heel veel in het nieuws en over andere juist weinig. We horen verhalen in onze eigen kring, maar kunnen slecht overzien hoe representatief die zijn. We denken dat andere mensen gevoeliger zijn voor bepaalde effecten dan wijzelf. En misschien is het ook wel zo dat percentages heel erg lastig zijn voor mensen.

Het zijn zomaar wat verklaringen die ik kan bedenken voor de discrepanties gevonden in een survey van marktonderzoeksbureau Ipsos [nieuwsbericht, infographic].  Zij ondervroegen in augustus 11.527 mensen uit veertien landen over sociale kwesties. De inschatting die mensen maakten werd vervolgens afgezet tegen het werkelijke cijfer. Dat laat grote verschillen zien. Het enige cijfer dat mensen redelijk goed hebben is levensverwachting.

Christenen

Migranten

Moslims

Opkomst

Tienerzwangerschappen

Werkloosheid

Levensverwachting

Verklaring
Ipsos zelf doet geen uitspraak over het waarom van de kloof tussen inschatting en werkelijkheid. Dat is ook terecht, omdat dat nader onderzoek en theorie vereist. Ze stellen wel dat mensen ‘verwijderd zijn’ van de realiteit en maken zelfs een landenordening getiteld ‘index of ignorance’. Dat vind ik te snel gaan. De vraag die het beste beantwoord wordt is een vraag naar een leeftijd. Alle andere vragen gaan om percentages. Dat zie ik dus eerder als aanwijzing dat mensen moeite hebben met percenteren.

 

DEEL DIT BERICHT