Home / Blog / ‘Moderne mannelijkheid’ een van de marketingtrends voor 2018

‘Moderne mannelijkheid’ een van de marketingtrends voor 2018

LATER LEZEN

Reclamevakblad Contagious publiceerde gisteren een aantal trends voor adverteerders voor 2018: wat moeten reclamemakers weten om te kunnen winnen (in de woorden van Contagious zelf). De thema’s worden slechts kort aangestipt – het nieuwsberichtje is vooral bedoeld om deelnemers te werven aan hun betaalde seminar – maar trekt toch de aandacht.

Automated Retail
Winkels zonder personeel, zoals Amazon aan het verkennen is.

Transparency Trailblazers
In tijden van fake news worden vertrouwen en transparantie belangrijke nieuwe merkwaarden.

AI + EI: Soul Machines
Naast kunstmatige intelligentie komt ook emotionele intelligentie op. Zo werkt een bedrijf met de toepasselijke naam Soul Machines aan emotioneel-gevoelige ‘Digital Humans’ met karakter en persoonlijkheid. We kunnen hier ontwikkelingen in klantenservice verwachten.

New Data
Big data, biometrische data en new data. Data zijn volgens Contagious het meest waardevolle bezit van hedendaagse merken. Daar zouden consumenten zich véél bewuster van moeten zijn.

Modern Masculinity
Er is een ‘cultural conversation’ gaande over mannelijkheid. Grote bedrijven willen graag meeliften op de heropleving van feminisme en daarbij hoort het tegengaan van stereotiepe beelden van mannelijkheid. Het is in lijn daarmee wachten op de commercialisering van #metoo.

 

 

DEEL DIT BERICHT