Home / Blog / Nauwelijks rol ICT bij gezondheidstracking

Nauwelijks rol ICT bij gezondheidstracking

LATER LEZEN

Een van de voorspelde trends van 2012 was zelfkwantificatie: het bijhouden van statistieken over jezelf die tot verbetering moeten leiden, bijvoorbeeld van  je slaappatroon, gewicht of bedprestaties. Er bestaan verschillende apps voor de smartfone die dit vergemakkelijken. Zulke applicaties zijn nog maar matig populair. Pew Internet publiceerde onlangs gegevens over ‘gezondheidstracking’ en de rol van ICT daarin.  Van de Amerikaanse volwassenen die hun gezondheid op de een of andere manier bijhouden, gebruikt slechts 21 procent een vorm van technologie, zoals een spreadsheet, website, app of apparaat.

Een aantal inzichten, gebaseerd op een representatieve survey onder 3,014 Amerikanen:

  • 69 procent houdt gezondheid voor zichzelf of een ander bij. Het kan gaan om gewicht, eetpatroon, sport, bloeddruk of andere gezondheidsindicatoren. In het rapport worden zij de trackers genoemd;
  • Bijna de helft van de trackers (44 procent) doet dat zonder hulpmiddel, dus in hun hoofd;
  • De helft van de trackers houdt de data niet regelmatig bij;
  • Slechts een derde van de trackers deelt de data met anderen, en maar de helft van hen doet dat met een arts;
  • Mensen houden hun gezondheid bij omdat het resultaten oplevert: 46 procent zegt dat het gezondheid verbetert en 40 procent zegt dat ze hierdoor betere vragen aan artsen konden stellen;
  • Mensen met een chronische conditie (zoals diabetes of hoge bloeddruk) houden hun gezondheid niet vaker bij. Dit verandert sterk wanneer er meerdere gezondheidsproblemen zijn.

Het is waarschijnlijk dat Pew Internet deze studie ieder jaar gaat afnemen en dat zo veranderingen bijgehouden kunnen worden. Desalniettemin laten deze resultaten zien dat de wereld van het gekwantificeerde ik, waarin grote spelers als VGZ en Philips veel brood zien, nog een ver-van-mijn-bed-show is voor deze Amerikanen. Vooralsnog houden zij voornamelijk en weinig systematisch in hun hoofd bij hoe hun gezondheid zich ontwikkelt.

DEEL DIT BERICHT