Home / Blog / Nederlandse taal: niet spreken, maar beleven

Nederlandse taal: niet spreken, maar beleven

LATER LEZEN

Volgens een recent rapport van de Taalunie [PDF] vinden veel jongeren dat de Nederlandse taal suf en saai is. Een onhoudbare toestand volgens de Taalunie, die in het rapport dan ook meteen een aantal adviezen geeft om de taal weer aantrekkelijk te maken voor jongeren. De Nederlandse taal moet weer spannender worden door bijvoorbeeld het stimuleren van “creatieve uitingsvormen” zoals rap- en poëzieteksten op school. Tevens hebben jongeren te weinig benul van de geschiedenis van de Nederlandse taal en weten zij weinig af van het internationale karakter van de taal. Ook hier geeft de Taalunie advies om jongeren op een creatieve manier (bijvoorbeeld door uitwisselprogramma’s) kennis te laten maken met de rijkdom van de taal. Natuurlijk ontbreken ook de sociale media niet in het rapport. Zij spelen volgens de Taalunie een positieve rol in het taalgebruik, omdat op sociale media jongeren meer op correcte spelling letten. Daarom kunnen deze media ook creatief worden ingezet om op school taalachterstand weg te werken.

Dat jongeren de Nederlandse taal saai en moeilijk te leren vinden is natuurlijk van alle tijden. Ook de adviezen zijn niet nieuw. Scholen zijn al langer bezig om jongeren op een creatieve manier dichter bij de Nederlandse taal te brengen, bijvoorbeeld door de aangehaalde voorbeelden als gebruik van sociale media of spelen met rap- en poëzieteksten. Nieuw is wel dat de taal, zoals vele andere aangelegenheden als boodschappen doen en nieuws op televisie kijken, nu blijkbaar deel is gaan uitmaken van de zogenoemde beleveniseconomie. Ooit bedacht door marketeers die met het belevenisaspect banale activiteiten een extra commerciële dimensie probeerden te geven, heeft deze trend nu ook de taal bereikt. ‘Saai’, ‘suf’ en ‘moeilijk’ zijn dus woorden die deze nieuwe taalbelevenis blijkbaar in de weg staan.

DEEL DIT BERICHT