Home / Blog / Onderzoek: nieuwsmedia snappen Facebook niet

Onderzoek: nieuwsmedia snappen Facebook niet

LATER LEZEN

Voor nieuwsaanbieders is Facebook is een handig medium omdat Facebook, in tegenstelling tot nieuwsaanbieders, een jong publiek bereikt. Nieuwsorganisaties zien zich geconfronteerd met bezuinigingen en een dalend bereik, en denken dat Facebook uitkomst kan bieden. De kosten van de inzet van Facebook zijn relatief laag, omdat het een externe site is en het de gebruikers zijn die content verspreiden en zo bezoekers trekken naar de eigen site van de nieuwsaanbieder. Sanne Hille en Piet Bakker onderzochten [abstract] hoe Nederlandse nieuwsmedia Facebook inzetten om in contact te komen met lezers.

Theorie en methode
Hille en Bakker hanteren een model van nieuwsverspreiding met vijf fases: eerst verzamelt de journalist het nieuws, dan filtert hij het en vervolgens schrijft hij het op. Hierna komt de distributiefase, gevolgd door interpretatie: hoe gaat het publiek ermee aan de haal? Journalisten zijn vaak bang voor publieksparticipatie, omdat ze dan de controle over hun verhalen kwijt raken. Zij zien het als hun taak als poortwachters om voor het publiek te beslissen welk nieuws het mag lezen. Wanneer Facebook wordt ingezet in de verspreiding van nieuws, behoudt de journalist ouderwetse controle over de eerste drie fases, de fases die journalisten – zo weten we uit eerder onderzoek – ook het belangrijkste vinden.

Voor deze studie werden 64 Nederlandse nieuwsaanbieders onderzocht, waaronder alle nationale en regionale kranten, en tijdschriften. Het merendeel van het nationale en regionale televisienieuws werd meegenomen, net als de belangrijkste onafhankelijke nieuwssites. De auteurs inventariseerden of deze nieuwsaanbieders op hun website Facebook-knoppen hadden opgenomen en in hoeverre deze media actief waren op Facebook. Vervolgens werden tien aanbieders meer in detail onderzocht. De data zijn verzameld in november-december 2011.

Resultaten

  • De online wereld van Facebook weerspiegelde de offline situatie niet: zo had het AD op Facebook vier keer meer likes dan de Telegraaf.
  • De onderzochte media maakten matig gebruik van de mogelijkheden van Facebook: slechts zo’n zestig procent bood een knop aan waarmee content gedeeld kan worden.
  • Sommige media zoals nrc.next zijn al sinds 2008 op Facebook actief, Trouw heeft pas sinds 2010 een Facebookpagina.
  • Er waren grote verschillen in activiteit, maar de onderzoekers vonden geen relatie tussen de frequentie van updaten en het aantal likes dat een post kreeg.
  • Er waren ook grote verschillen in het soort content dat nieuwsmedia aanboden: Tegenlicht had meer filmpjes; Trouw bood alleen een automatische feed aan.
  • In de meeste gevallen werden er slechts aankondigingen gedaan, soms vergezeld van een korte samenvatting van het nieuwsbericht. Er waren ook media die probeerden interactie aan te gaan met de lezer, zoals de Volkskrant en het AD die vragen stelden en nu.nl en De Groene Amsterdammer die oproepen voor informanten plaatsten.
  • Er waren geen journalisten die in gesprek gingen met gebruikers.
  • Facebookgebruikers praatten ook terug: ze wezen media op fouten en gaven complimenten. Het viel daarbij op dat het taalgebruik netter was dan in de reactiepanelen van nieuwsaanbieders zelf.

Conclusie
Hille en Bakker concluderen dat het er geen bedrijfsbeleid was ten aanzien van Facebook. Meestal leek er sowieso geen actieve Facebookstrategie te zijn. In plaats daarvan werd Facebook ‘aangemaakt’ en vervolgens aan zijn lot overgelaten. Het aantal likes steeg wel in de onderzochte periode, maar zonder engagement betekenen die likes verder weinig. De onderzoekers vragen zich af of de activiteit op Facebook eigenlijk wel participatie genoemd mag worden: deze media zetten Facebook is als distributieplatform, niet als manier om lezers uit te nodigen deel uit te maken van het nieuws.

De onderzoekers wijzen erop dat nieuwsmedia zich meer bewust zouden moeten zijn van de verschillen tussen Facebook en hun eigen medium. Facebook bedient een ander publiek en vereist dus een andere aanpak. Wellicht zit hier een aanwijzing voor het succes van het AD en nu.nl: zij brengen vooral human-interest vermengd met ‘hard’ nieuws en dat trekt misschien meer interactie dan serieus nieuws.

DEEL DIT BERICHT