Home / Blog / Onderzoek toont dat schermtijd verminderen kinderen meer doet bewegen

Onderzoek toont dat schermtijd verminderen kinderen meer doet bewegen

LATER LEZEN

Wacht, is dat geen fout in mijn titel? Is het niet een correlatie in plaats van een oorzakelijk verband? Wel, nee. Een groep onderzoekers van de Universiteit van Zuid-Denemarken heeft wel degelijk getracht om een duidelijk causaal verband aan te tonen via een zorgvuldig opgezet gerandomiseerde gecontroleerd experiment [abstract]. Het experiment duurde voor deelnemers twee weken, houd dat wel in het achterhoofd. Het vastgestelde effect kan dus tijdelijk zijn.

In het experiment werden 89 gezinnen (181 kinderen, 164 volwassenen) willekeurig verdeeld over twee groepen. De gezinnen in de interventiegroep moesten hun smartphones en tablets twee weken lang afstaan en hun recreatief gebruik van beeldschermmedia terugbrengen tot minder dan drie uur per week (sommige lezers beginnen nu al te griezelen). De gezinnen uit de controlegroep kregen de instructie om gewoon door te gaan met hun gebruikelijke mediagebruik en schermtijd. De dagelijkse fysieke activiteit van de deelnemers werd gedurende zeven dagen objectief gevolgd met behulp van technologie dat op de dij en de romp werd gemonteerd. Men nam een nulmeting bij het begin en volgde de fysieke activiteit van alle deelnemers gedurende de twee weken.

De onderzoekers stelden vast dat kinderen in de schermreductie-interventiegroep gemiddeld 45 minuten meer dagelijkse fysieke activiteit hadden in vergelijking met de kinderen in de controlegroep. Het verschil tussen de groepen was het grootst tijdens het weekend, waar de kinderen met verplicht minder schermtijd gemiddeld 73 min meer fysieke activiteit per dag hadden in vergelijking met kinderen in de controlegroep die wel nog onbeperkt op schermpjes mochten zitten.

Anders Grøntved, hoogleraar aan de Universiteit van Zuid-Denemarken. stelt dat “de resultaten van onze proef suggereren duidelijk dat het doorbrengen van vele uren met digitale schermen na school, kleuterschool en in het weekend sommige activiteiten waarbij kinderen meer bewegen, verdringt. Het is dus belangrijk dat gezinnen met kinderen zorgen voor een gezond en evenwichtig gebruik van schermpjes in de thuisomgeving.”

Het onderzoek leerde ook iets bij over de ouders. De volwassenen zijn in hun vrije tijd doorgaans minder lichamelijk actief dan kinderen en hun recreatief gebruik van technologie is minstens even hoog als dat van hun  kinderen. Tot verrassing van de onderzoekers was er echter geen significant verschil in dagelijkse beweging tijdens de vrije tijd tussen de volwassenen uit de groep met verplicht minder schermtijd en de controlegroep.

Dit stuk verscheen eerder op Pedro’s blog X, Y of Einstein

TAGS
DEEL DIT BERICHT