Home / Blog / Sociaalmediagebruik onder Amerikanen stabiel

Sociaalmediagebruik onder Amerikanen stabiel

LATER LEZEN

Vorig week heeft het gerenommeerde onderzoeksinstituut Pew cijfers bekend gemaakt over het socialemediagebruik onder Amerikanen in 2021. Een representatieve steekproef van 1502 volwassenen is tussen 25 januari en 8 februari bevraagd via de telefoon.

Het algemene beeld is een van redelijke stabiliteit. Dat zit ook in de vraagstelling: ‘Heb je ooit gebruikt?’ De grafiek gaat dus niet over regelmatig gebruik.  Alleen YouTube en Reddit groeiden significant sinds 2019. TikTok (sinds 2018 beschikbaar in de VS) werd toen nog niet meegenomen in het onderzoek.

Instagram, Snapchat en TikTok zijn vooral populair onder jongvolwassenen. Instagram is relatief populairder onder Latino en Zwarte Amerikanen, LinkedIn onder hoogopgeleiden en Pinterest onder vrouwen. Nextdoor is een platform voor buurtgenoten, dat ook in Nederland beschikbaar is.

Deze cijfers laten zich slecht vergelijken met Nederland, omdat wij meer online zijn dan Amerikanen. De waarde van het onderzoek zit vooral in de suggestie van verzadiging die er in de VS optreedt. Later deze week bespreek ik cijfers over ons land.

 

DEEL DIT BERICHT