Home / Blog / Stijging in lineair televisiekijken voor regionale media

Stijging in lineair televisiekijken voor regionale media

LATER LEZEN

Ooit vertelde politicoloog Philip van Praag bij een lezing dat alle regionale kranten samen een veel hoger bereik hebben dan de landelijke dagbladen, terwijl dat de titels zijn die steeds maar onderzocht en besproken worden. Ik vergeet dat nooit om alert te blijven op de blinde vlekken die we hebben over mediagebruik. Landelijke trends geven een beperkt zicht. Via het jaaroverzicht van nieuwsmedia op de site van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek stuitte ik op een ouder bericht over regionale media dat ook het uitlichten waard is: regionale zenders zagen een stijging in het aantal mensen dat televisieprogramma’s lineair bekijkt.

In het algemeen is de trend dat mensen steeds meer ‘realtime’ televisiekijken en dus meer on demand hun scherm aanzetten. Maar bij meer dan de helft van de regionale omroepen stegen de kijkersaantallen, bij de rest bleven deze ongeveer gelijk. Dat geldt vooral buiten de Randstad.

Piet Bakker schrijft:

“In de laatste drie jaar keek gemiddeld zo’n 45 procent van de Nederlanders minstens eens per week naar een uitzending van de regionale omroep. Bij meer dan de helft van de regio-omroepen stijgt dat percentage zowel in 2015 als in 2016. Bij de resterende omroepen blijft het stabiel of daalt het licht in één van die jaren. Nergens is een algehele daling te zien. Buiten de Randstad is regio-tv populairder. TV Noord, L1, Omrop Fryslan, Zeeland en Brabant scoren boven de 50 procent, Drenthe, Gelderland, Oost (en Rijnmond) boven de 40 procent. De rest zit daaronder. Maar overal kijkt minstens een derde van de kijkers minstens eens per week naar de regionale omroep.”

DEEL DIT BERICHT