Home / Blog / Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen

Nieuws-apps downloaden is niet hetzelfde als kranten lezen

LATER LEZEN

Door de komst van nieuwe dragers verandert de manier waarop we media consumeren. Dat is althans de algemeen heersende opvatting. Een recent Brits onderzoek koppelt de toegenomen verkoop van tablets direct aan de hoeveelheid nieuws die geconsumeerd wordt. Newsworks, het marketingagentschap van nationale kranten, bracht onlangs naar buiten dat jonge tabletgebruikers meer nieuws gaan lezen. De gegevens werden verzameld met een online survey onder 2055 respondenten van 18 jaar en ouder. Deze steekproef is representatief voor de Britse bevolking (preciezer: de inwoners van het Verenigd Koninkrijk).

Een aantal inzichten:

  • Bijna dertig procent van de Britten heeft een tablet;
  • De groep tussen 25 en 34 jaar is het grootst (35 procent), maar het verschil met de kleinste groep, de 55+, is niet zo groot (26 procent). De verdeling man/vrouw is nagenoeg gelijk (48 vs 52 procent), wel zijn er verschillen in sociaaleconomische status;
  • Tablets worden vooral gebruikt om mee te e-mailen. Hierbij is er een leeftijdsverschil: jongeren gebruiken meer sociale netwerken;

 

  • Van de mensen die minstens maandelijks een krant lezen, gebruikt bijna tweederde een app van een krant. De grootste groep app-gebruikers zijn jongeren: veertig procent van de 18-24-jarigen gebruikt een krantenapp;
  • Veel respondenten (42 procent) denken dat ze van tablets meer nieuws gaan lezen. In de groep 18-24 denkt 52 procent, in de groep 25-35 zelfs zestig procent;

 

  • Mensen die mobiel nieuws lezen, lezen ook nieuws via de papieren krant en de website. Papierlezers lezen ook online nieuws en ook de overstap van online naar papier wordt gemaakt;
  • Er is ook gekeken naar nieuws- en appgebruik uitgesplitst naar sociale netwerksites. Tabletgebruikers die minstens eens per maand op een sociale netwerk komen, lezen meer nieuws dan tabletgebruikers die dat niet doen. Twitteraars steken daar met kop en schouders bovenuit (index van 124).

Kritiek

Het onderzoek lijkt veelbelovend voor kranten. Er worden echter nogal wat stappen erg snel gemaakt. Een app op je telefoon hebben, zegt niets over het gebruik ervan. Sterker nog, veel apps worden wel gedownload maar nooit gebruikt. ‘Op de hoogte blijven van nieuws’ is dermate vaag dat het niet direct te koppelen is het lezen van een krant. Tot slot zijn antwoorden op een vraag als ‘denk je dat je met een tablet meer nieuws gaat lezen’ hoogst speculatief.

Het nieuwsbericht uit The Guardian hier, de onderzoeksresultaten hier.

DEEL DIT BERICHT