Home / Blog / Waarom LOLcats leuk zijn

Waarom LOLcats leuk zijn

LATER LEZEN

Internetmemes [wiki] zijn allang niet meer voorbehouden aan de uithoeken van het web, maar zijn volwaardig onderdeel geworden van populaire cultuur. Waar memes bijna per definitie vergankelijk zijn, is er één soort die hardnekkig blijkt: de LOLcats. LOLcats zijn grappige kattenplaatjes met verkeerd gespelde titels (zie I Can Has Cheezburger, de site die zich specialiseert in dit soort plaatjes). Kate Miltner onderzocht voor haar masterscriptie [online] de aantrekkingskracht van LOLcats. Ze hield zes focusgroepen met gebruikers van LOLcats.

3 soorten gebruikers

Liefhebbers van kattenplaatjes vormen geen homogene groep. Miltner onderscheidt drie soorten. De Cheezfrenz zoeken actief naar kattenplaatjes, meestal dagelijks. Ze zijn hierin geïnteresseerd vanwege hun affiniteit met katten. Memegeeks hebben een nostalgische interesse in alle memes en komen vooral via sociale netwerken in aanraking met LOLcats. Casual users tot slot zijn meer passief met LOLcats bezig – ze krijgen ze toegestuurd of komen ze tegen tijdens verveeld surfen.

Genre als aantrekkingskracht

LOLcats hebben een bepaalde vorm en structuur: ze zijn een genre. De genrekenmerken van LOLcats bestaan uit lettertype, plaats van de tekst, onderwerp van het beeld, syntax, de karakterisering van het dier en intertekstualiteit. Omdat LOLcats altijd deze elementen bevatten, zijn ze grappig. Wanneer aan de genreverwachtingen tegemoet gekomen wordt, worden LOLcats meer gewaardeerd. Kennis van de genrekenmerken is onder de gebruikers (met name de Cheezfrenz en Memegeeks) een vorm van erbij horen: nieuwkomers worden direct gespot. De intertekstualiteit en de LOLspeak [wiki] versterken het gevoel van in-crowd en gemeenschap.

Humor als aantrekkingskracht

Een groot deel van de aantrekkingskracht ligt in de grappige aard. De plaatjes worden grappig gevonden omdat ze antropomorfisch zijn: dieren worden menselijke eigenschappen toebedeeld. Gebruikers herkennen zichzelf erin, of – vaak leuker – iemand anders (“It’s like your sad relative, isn’t it?”).

Maken en delen als aantrekkingskracht

Tot slot zijn LOLcats leuk omdat ze uitnodigen tot zelf LOLcats maken en delen. Het valt daarbij op dat de plaatjes vooral in kleine kring worden gedeeld en gemaakt worden met de bedoeling een ander te vermaken. De respondenten gaven aan dat het maken van een LOLcat een emotionele uiting is: je kunt iemand laten weten dat je met hem meeleeft door een LOLcat te sturen.

De scriptie van Miltner laat zien hoe iets ogenschijnlijks triviaals als kattenplaatjes grote betekenis hebben in het alledaagse leven. Het laat ook zien hoe sociaal en altruïstisch digitale creatie is.

DEEL DIT BERICHT