Home / Blog / Online petities wel degelijk zinvol

Online petities wel degelijk zinvol

LATER LEZEN

De oproep om een petitie te tekenen is een bekend verschijnsel in bijna elke tijdslijn op zowel Facebook als Twitter. Terwijl sommigen deze petities als zinloos verketteren en beweren dat het invullen van dit soort ‘global group petitions’ geen enkel effect heeft, zien anderen dit soort campagnes als belangrijk instrument om bepaalde maatschappelijke of politieke issues onder de aandacht te brengen en helpen zij gretig mee de petities te verspreiden.

Opvallend is dat ondanks deze disputen de platformen die petities aanbieden steeds professioneler worden. Een voorbeeld hiervan is Avaaz. Een platform dat zowel online als offline mensen weet te mobiliseren voor internationale politieke doeleinden. Zij zien het internet als kans om snel en efficiënt veel mensen te bereiken en stellen hun netwerk ter beschikking aan verschillende actiegroepen die een international publiek willen bereiken.

Globaal netwerk
Blijft de vraag of deze petities uiteindelijk ook werken? Volgens een recent onderzoek [abstract] doen zij dat wel. De onderzoeker analyseerde het ontstaan en het verloop van vijf verschillende ‘global group petitions’ en kwam tot de conclusie dat deze petities wel degelijk effect hebben. Naast het feit dat deze petities door veel participanten als een zinvol middel worden gezien om politieke betrokkenheid te verhogen dienen deze petities vooral om nieuwe politieke allianties te vormen. Kleinere actiegroepen krijgen de kans om deel te worden van een veel groter globaal netwerk van actievoerders. Dit versterkt ook hun positie in de offlinewereld. Toch waarschuwt de auteur ervoor om deze petities als ‘nieuwe politieke gemeenschappen’ te bestempelen. Daarvoor zijn de onderlinge verbanden van de verschillende netwerken te zwak en fluïde. Ook is er meer onderzoek nodig naar de impact van deze petities op de besluitvorming.

CC Foto: ms.donnalee