Home / Blog / Back to the future van de mobiele telefoon

Back to the future van de mobiele telefoon

LATER LEZEN

Technologische ontwikkelingen zijn moeilijk te voorspellen. De vliegende auto’s die ons voor de toekomst voorspeld waren in de jaren ’50 zijn er nooit gekomen. In plaats daarvan lopen we allemaal met kleine communicatiedeviezen die in de jaren ’50 nooit gedroomd konden worden. Toepassingen die we regelmatig gebruiken waren ook niet altijd de bedoeling. Zo was sms’en nooit bedoeld als commerciële bron van inkomsten (zie deze ontstaansgeschiedenis, PDF). Sciencefiction is een belangrijk referentiepunt voor nieuwe technologie. De communicators uit StarTrek konden opengeflipt worden, iets wat we later terugzagen bij mobiele telefoons. Mashable maakte een overzicht van oude mobiele telefoonreclames. De unieke aspecten van de mobiele telefoon die in de reclames benadrukt worden, zijn het idee dat je iedereen kunt bereiken op ieder moment waar je op bent. Daarnaast wordt onderstreept dat het apparaat draagbaar is en klein (ahum). Opvallend is dat dit niet eens zo heel veel verschilt van de manier waarop hedendaagse smartphones aan de man gebracht worden. Ook daarbij gaat het om design of het overal altijd toegankelijke. De mooiste manier van de toekomst aankondigen was De Wondere Wereld, het Tros-programma van Chriet Titulaer uit de jaren ‘80. Zijn fietstelefoon is episch.