Home / Blog / De postorderbruid is geen Aziatisch slachtoffer of Russische femme fatale

De postorderbruid is geen Aziatisch slachtoffer of Russische femme fatale

LATER LEZEN

Postorderbruiden komen voor in een grote verscheidenheid van populaire cultuur. Hoewel de meeste mensen zulke vrouwen niet kennen, hebben zij vaak wel een beeld van deze vrouwen. De industrie rond postorderbruiden is sterk gegroeid onder invloed van slimme marketing en het internet. In een recent artikel [abstract] analyseren de feministische onderzoekers Zare en Mendoza de representatie van zulke vrouwen.

In de representatie van postorderbruiden domineren drie stereotypen. De representatie als object komt vooral voor op de websites van bemiddelingsbureaus. De vrouwen worden daar neergezet als stil, volgzaam en behaagzuchtig. De representatie als slachtoffer komt vooral voor in Amerikaanse film en tv (zoals de CSI-aflevering ‘Nesting Dolls’). Er wordt misbruik getoond en de vrouwen worden afgebeeld als kwetsbaar en onderdanig. Het laatste stereotype is dat van dader. De onderzoekers komen dit beeld tegen in fictie en film, zoals Birthday Girl (2001) met Nicole Kidman. Vrouwen worden gerepresenteerd als overgeseksualiseerde, slinkse zakenvrouwen die erop uit zijn kwetsbare mannen op te lichten. Het is opmerkelijk dat in deze gevallen de afgebeelde vrouwen vrijwel altijd afkomstig zijn uit de voormalig Sovjet-Unie.

Hoewel er ook populaire cultuur rond postorderbruiden bestaat waarin deze stereotypen niet voorkomen, wordt er volgens de onderzoekers altijd een simplistisch beeld geschetst van deze vrouwen. Zij vinden het opmerkelijk dat er nauwelijks aandacht is voor de economische context waarin deze huwelijken tot stand komen. We komen zelden iets te weten over het dagelijks leven van de vrouwen voor en na het huwelijk. Wat ook mist is de representatie van oudere vrouwen. Bovendien zien we niets over weigeringen, terwijl de ingeschreven dames ook mannen afwijzen, of er soms voor kiezen zich uit te schrijven. De nadruk ligt steeds op interraciale huwelijken – terwijl ook veel huwelijken gearrangeerd worden tussen – bijvoorbeeld – Aziaten.

Omdat veel van de populaire cultuur die zij onderzochten gericht is op vermaak, worden postorderbruiden afgebeeld in fantasiewereld. De auteurs concluderen dat deze representatie van postorderbruiden seksistisch en koloniaal is.

DEEL DIT BERICHT