Home / Blog / Wat is cyberbullying?

Wat is cyberbullying?

LATER LEZEN

Er is de laatste tijd veel maatschappelijke en wetenschappelijke aandacht voor cyberbullying, in het Nederlands meestal online pesten genoemd. Maar wat is cyberbullying eigenlijk? Gaat het eenvoudig om pestgedrag op het internet? In een recent artikel in Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking [abstract] probeert Colette Langos tot een eenduidige definitie te komen.

Vier elementen staan centraal: herhaling (het gaat niet om een incident), machtsongelijkheid, opzet en agressie. Langos formuleert een beschrijvende definitie:

Cyberbullying involves the use of ICTs to carry out a series of acts as in the case of direct cyberbullying, or an act as in the case of indirect cyberbullying, intended to harm another (the victim) who cannot easily defend him or herself (p.288).

Ze maakt dus een onderscheid tussen direct en indirect pesten. Bij direct cyberbullying is er meer herhaling in de daad.

Hoewel het in (wetenschappelijk) onderzoek belangrijk is te werken met duidelijke definities, ontbreekt een belangrijk deel van de kwestie in de definitie. Colette Langos heeft geredeneerd vanuit bestaande definities van pesten, maar kijkt niet naar hoe daders en slachtoffers zelf betekenis geven aan hinderlijk, kwetsend gedrag. Zie daarvoor dit onderzoek van danah boyd, die stelt dat ‘drama’ een veel betere term is dan cyberbullying.

DEEL DIT BERICHT