Home / Blog / Het persoonlijke is politiek in discussies over reality-TV

Het persoonlijke is politiek in discussies over reality-TV

LATER LEZEN

Politiek is een serieuze zaak en daar moet op serieuze platforms over gesproken. Dat is althans de normatieve opvatting van veel communicatiewetenschappers, waardoor er maar weinig aandacht is voor niet-serieuze platforms. Todd Graham en Auli Hajru [abstract] deden onderzoek naar hoe politieke discussies ontstaan op de discussiefora van Celebrity Big Brother en Wife Swap. Ze laten zien dat er inderdaad veel over politiek wordt gesproken. Bij Celebrity Big Brother is dit deels te verklaren door de deelname van parlementariër George Galloway. Op beide fora wordt er echter ook veel over gediscussieerd over de politieke betekenis die mensen toeschrijven aan hun lifestyle-waarden. De belangrijkste triggers voor politieke praat waren de opvattingen en het gedrag (pesten, seksuele gedragingen en slecht ouderschap roepen morele oordelen op) van de kandidaten, naast actuele debatten uit de media. De auteurs stellen dat populaire cultuur een zeer geschikt domein is om te onderzoeken hoe mensen verbanden trekken tussen hun eigen leven en de maatschappij.