Home / Blog / Onderzoek: gewelddadige literatuur maakt lezers agressiever

Onderzoek: gewelddadige literatuur maakt lezers agressiever

LATER LEZEN

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de effecten van games, zoals de effecten van gewelddadige games en naar gameverslaving. Dit past binnen de normen van onze maatschappij, waarin nieuwe media en populaire cultuur gevreesd worden en jongeren gezien worden als een bijzonder kwetsbare groep. We zien dan ook geen onderzoek naar verslaving aan bijvoorbeeld schaken of Risk, of onderzoek naar de effecten van bloederige opera’s op moordlust van bezoekers. Het idee is immers dat de ‘gebruikers’ van deze cultuuruitingen meer geciviliseerd zijn. Onderzoek naar geschreven teksten richt zich doorgaans dan ook op positieve effecten. Er werd wel onderzoek gedaan naar geweld in comics en religieuze teksten, maar dit onderschrijft het idee van gekleurde onderzoeksvragen: waarom weten we niets over ‘gewone’ literatuur? Onlangs werd een opmerkelijk onderzoek [abstract] gepubliceerd: wat zijn eigenlijk de effecten van het lezen van gewelddadige teksten?

De onderzoekers voerden twee studies uit onder psychologiestudenten. Beiden waren effectstudies, gehouden in een laboratorium maar met een smoesje om de proefpersonen op het verkeerde been te zetten. Na het lezen van een verhaal met of fysiek geweld of relationeel geweld, moesten de proefpersonen een spel spelen waarin hun agressie getest werd. Dit gebeurde in de twee studies met verschillende spelletjes. Er is dus niet vergeleken met het lezen van niet-gewelddadige literatuur.

De resultaten laten zien dat mensen die gelezen hadden over fysiek geweld, ook fysiek gewelddadiger waren dan de mensen die gelezen hadden over relationeel geweld. De mensen die gelezen hadden over relationeel geweld, waren op hun beurt relationeel gewelddadiger. De resultaten sluiten daarmee aan bij onderzoek naar gewelddadige games.

De bezwaren tegen dit onderzoek zijn gelijk aan die tegen gameonderzoek: het gaat om korte termijneffecten in een laboratorium. De wereld is geen laboratorium en agressie daarin wordt bepaald door veel meer factoren. Het feit dat gamers niet allemaal agressief zijn in het ‘echte leven’ levert bewijs tegen zulke conclusies. Dit onderzoek laat daarbij mooi zien dat dergelijke effecten ook optreden bij cultuuruitingen die als beschaafd worden gezien. Hopelijk draagt dit bij aan een eerlijker beeld van gamers.

TAGS
DEEL DIT BERICHT