Home / Blog / Populaire cultuur goed voor politieke identificatie jongeren

Populaire cultuur goed voor politieke identificatie jongeren

LATER LEZEN

Veel mensen maken zich zorgen dat jongeren weinig kranten lezen, maar wel veel populaire cultuur consumeren. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar de relatie tussen politieke betrokkenheid en populaire cultuur. Vaak wordt dat gedaan per afzonderlijk medium. In een recente studie [abstract] combineerden Britse onderzoekers televisie, games en popmuziek als geheel om te onderzoeken hoe jongeren die voor het eerst gaan stemmen gebruik maken van populaire cultuur om hun politieke voorkeuren duidelijk te krijgen en duidelijk te maken. Ze deden dit door middel van 13 focusgroepen en 26 interviews met jongeren van 17 en 18 jaar.

De resultaten laten zien dat deze jongeren televisie gebruiken om in gesprekken verbanden te leggen tussen het persoonlijke en het politieke. Ze drukten hun relatie tot politiek uit in beredeneerde oordelen over televisieprogramma’s. Bij muziek, daarentegen, speelde emotie een grote rol. Muziek is voor de jongere een rijkere bron om mee over politiek te praten en muziek staat veel dichterbij hun belevingswereld. Het ging dan bijvoorbeeld om Kanye West die rapt over armoede. Vanwege de complexe aard van games lenen deze zich moeilijker voor praten over politiek. Jongeren deden dat wel als het ging om bijvoorbeeld interactiemogelijkheden, maar niet om de inhoud van games. De onderzoekers concluderen dat populaire cultuur jongeren aanzet na te denken over de wereld om hun heen. Populaire cultuur biedt jongeren identificatiepunten waarmee ze zich aan de nationale en internationale politiek verbinden, iets dat ze minder vinden in conventionele nieuwsmedia.

CC-foto: Jason Persse.