Home / Blog / Waarom steken mensen tijd in online gemeenschappen?

Waarom steken mensen tijd in online gemeenschappen?

LATER LEZEN

Web 2.0 drijft op de bereidheid van mensen om informatie over zichzelf te delen. De delende persoon moet er bovendien tijd in steken – en vaak niet zo’n beetje ook. Xigen Li deed onderzoek [abstract] naar de factoren die een rol spelen in de bereidheid dat te doen. Een survey onder 706 studenten in 2007 (!) laat zien dat mensen eerder willen bijdragen wanneer zij de toegevoegde waarde van hun informatie hoger inschatten. Daarnaast speelt verwachte beloning een rol. Goedkeuring, een vorm van sociaal belonen, is ook belangrijk. De kosten (in termen van tijd en moeite) bleken geen voorspeller te zijn. Hoe meer iemand het gevoel onderdeel van de gemeenschap te zijn echter wel. Hoewel deze recent gepubliceerde studie in 2007 is afgenomen – in een tijd waarin het web nog niet bomvol met share-knoppen stond, is de commercieel les evident: betrokken gebruikers willen meer voor je doen.