Home / Blog / “Drol si natas”: De backmasking-theorie revisited

“Drol si natas”: De backmasking-theorie revisited

LATER LEZEN

Dat de angst voor (nieuwe) media vaak leidt tot heftige publieke discussies en morele paniek, is niets nieuws. Het feit dat deze paniek en discussies terloops een uitstekende marketingtool vormen om een bepaald medium opnieuw onder de aandacht te brengen is eveneens niet nieuw. Het medium of product in kwestie komt dan ook altijd als winnaar uit deze strijd. Anti-mediale uitingen van politici, leraren en kerkelijke autoriteiten spelen hierbij vaak een cruciale rol. Meestal, zo niet altijd, zeggen deze reacties meer over de gesteldheid van de samenleving dan over het medium of product in kwestie.

In een recent verschenen artikel [abstract] geeft Jacob Smith aan de hand van de commotie rond het backmasking een nauwkeurige, historische schets van de naoorlogse, door en door christelijke Amerikaanse samenleving. Backmasking was het fenomeen, waarbij de luisteraar van een (rockmuziek-) plaat boodschappen te horen kreeg wanneer hij de plaat achterwaarts liet draaien. Omdat deze teksten veelal verwezen naar de duivel, waren het vooral de christelijke instanties die de jonge popcultuuradepten wilden redden van de zondeval. Maar ook wetenschappers, en dan met name sociaal psychologen, maakten zich zorgen over de invloed die deze subliminale boodschappen zouden hebben op de jonge, tere ziel van de luisteraar. De angst voor ongewenste beïnvloeding door een onzichtbare vijand werd ten tijden van de Koude Oorlog dan ook als reëel gevaar gezien. Er werden zelfs wetten uitgevaardigd die platenlabels verplichtten om platen met backmasking te kenmerken, met als gevolg dat deze platen tot bestsellers werden gekatapulteerd.

Ondanks dat backmasking lang geleden in het analoge platentijdperk werd uitgevonden en toen ook relatief snel als marketingstool werd ontmaskerd, is het idee dat in bepaalde liederen subliminale boodschappen zitten, onderdeel gaan uitmaken van de popculturele verbeelding. Ook nu nog wordt backmasking dus af en toe ‘toevallig ontdekt’ en laaien er op het internet discussies op over de ‘ware’ boodschap van het betreffende lied.

1.     De meest populaire backmasking-song van de Beatles

 

2.     Backmasking revisited in de Simpsons:

 

3.    Backmasking revisited met Jan Smit:

 

CC Foto: Baby’s in Black