Home / Blog / 30 procent van jongeren wereldwijd is echt online

30 procent van jongeren wereldwijd is echt online

LATER LEZEN

Measuring the Information Society is een groot internationaal onderzoek naar ICT-gebruik wereldwijd. In de laatste versie is onderzocht in hoeverre jonge mensen online zijn. Ze keken daarbij naar jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar oud die minimaal vijf jaar actief online zijn. Dertig procent van de jongeren wereldwijd voldoet aan deze definitie. Het blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen landen. De onderzoekers hanteren daarbij de term digital natives die al regelmatig ontkracht is als mythe. Desalniettemin is de verdeling onder landen interessant. In de studie wordt gekeken hoe groot het aandeel online jongeren is op de totale populatie.

IJsland scoort het hoogst, met veertien procent, gevolgd door Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Nederland staat op de vijftiende plaats, België op de 31ste. Deze cijfers zijn ietwat vertekenend. Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het aandeel jongeren dat toegang heeft tot internet, doet Nederland het veel beter: 98,4 procent van onze jeugd is online, wat ons op de derde plaats brengt na Zuid-Korea en Japan. Op een wereldkaart is duidelijk te zien welke regio’s achterblijven.

 

CC beeld: Cristóbal Cobo Romaní

DEEL DIT BERICHT