Home / Blog / Bijbels als tienermagazines

Bijbels als tienermagazines

LATER LEZEN

Vorige week was er op dit blog aandacht voor de relatie tussen religie en populaire cultuur. Waar de focus toen lag op fans als geloofsgemeenschappen, ligt de nadruk vandaag op religieuze instellingen die de vinger goed aan de pols hebben wat betreft populaire cultuur. Zij trekken lessen uit televisieprogramma’s of tijdschriften en zetten die in bij de vertaling van hun boodschap naar een jong publiek. Zoals bijbels, speciaal voor puberjongens en -meisjes.

Lynn Schofield Clark staat in haar monografie Religion, Media and the Marketplace stil bij Thomas Nelson Bibles, een Amerikaans bedrijf dat bijbels uitgeeft. Dat zijn geen alledaagse bijbels die beantwoorden aan het standaardbeeld van kleine letters, leren kaften en statige reliëfdruk. Thomas Nelson past de bijbel aan op de doelgroep: voor jonge meisjes bracht het bedrijf Revolve uit, een bijbel in de vorm van een fashion magazine. Het concept werd bedacht in samenwerking met een marketingexpert van Nike en de vormgeving werd afgekeken bij Cosmo Girl, Seventeen en Teen People.

Beautytips
Revolve bevatte tips als: “Beauty Secret: Time with God: As you apply your sunscreen, use that time to talk to God. Soon, you’ll be so used to talking to him, it might become as regular and familiar as shrinking your pores”. De uitgave werd de bestseller van het jaar en waar Thomas Nelson normaal veertigduizend bijbels per jaar verkocht, gingen er van Revolve veertigduizend per maand over de toonbank. Naar aanleiding van het succes van Revolve bracht het bedrijf kort daarop Refuel uit: een bijbel als skatermagazine voor jongens. Tussen de evangeliën en openbaringen door stonden boodschappen voor puberjongens: “Don’t pretend you don’t know your family”, of “Do wear clean underwear”.

Bijbelquiz
Deze uitgaven roepen vragen op: zijn deze magazines religieuze voorwerpen of pop-culturele artikelen? Gaat het hier om een tijdloze drager van een heilige tekst of een wegwerpartikel dat bij de volgende trend zijn relevantie verloren heeft? De uitgaves van Thomas Nelson zijn in ieder geval artikelen waaraan je af kan lezen wat het op dit moment betekent om jong en gelovig te zijn in de VS en in welke mate organisaties bereid zijn hun de vorm van hun boodschap aan te passen om jongeren te blijven bereiken. In Nederland kunnen de activiteiten van de EO vanuit deze invalshoek bestudeerd worden. Vanavond giet de omroep bijvoorbeeld de heilige schrift in een quiz-format.

Foto CC: Savioseb

DEEL DIT BERICHT