Home / Blog / Datingscam nieuw voor internet, oud voor de mensheid

Datingscam nieuw voor internet, oud voor de mensheid

LATER LEZEN

Spam is onderdeel geworden van ons dagelijks leven. Voor de meeste mensen is het slechtste geval een irritante verstoring van de dagelijkse flow van email, voor anderen in het meest positieve geval een amusante onderbreking omdat de scammers weer iets hebben bedacht dat totaal lachwekkend is. Maar spamscams zijn een serieuze zaak en er gaan jaarlijks veel mensen het schip in. Nederland kent sinds een jaar een fraudehelpdesk waar volgens nu.nl 66 meldingen van datingfraude zijn binnengekomen. Het betreft met name 50-plussers. De oplossing lijkt simpel, maar toch blijven mensen klikken. De oplichting is zo hardnekkig dat er nu ook wetenschappelijk onderzoek naar wordt gedaan. In recent artikel [abstract] analyseren Britse communicatiewetenschappers de datingscam en haar slachtoffers.

Scenario

Deze scam is rond 2008 opgekomen en volgt steeds eenzelfde scenario. De scammer bouwt een relatie op met het slachtoffer gedurende zes tot acht maanden. Daarna wordt er aan de hand van zielige verhalen om geld gevraagd: diefstal van persoonlijke documenten tijdens het reizen of onverwachte ziektekosten.

Het onderzoek bestaat uit een representatieve survey onder 2028 Britse respondenten. Het voornaamste doel was vaststellen hoeveel mensen deze scam kennen en hoeveel slachtoffers er zijn. Meer dan de helft van de respondenten kende de scam. Er was daarbij nauwelijks verschil tussen leeftijd, sekse of burgerlijke staat. De Britse variant van de fraudehelpdesk constateerde 592 slachtoffers in 2010. Van de respondenten bleek 0,65 procent slachtoffer. Volgens de onderzoekers vertaalt dit naar bijna 230.000 werkelijke slachtoffers onder de bevolking. Ze concluderen daarom dat er waarschijnlijk veel minder mensen aangifte doen.

Liefde voor je geld

Op het onderzoek is gemakkelijk kritiek te geven, met name op de onzorgvuldige omrekening en snelle stappen in de procedure. Daarnaast zijn de resultaten ook positief te interpreteren: het gaat heel goed want de kennis over het bestaan van deze scam is hoog (een vergelijking met kennis van andere scams is daarbij op de plaats). De emotionele investering is wellicht de grootste misdaad hier: de teleurstelling dat iemand niet echt om jou geeft maar alleen om je geld.

Niettegenstaande de noodzaak van adequate opvang voor slachtoffers, is dit ook weer een voorbeeld van hoe het online leven het offline leven kopieert. Eind 2011 werd een verhaal bekend van een vrouw die $1200 per maand ‘verdiende’ door tijdens het daten voor zich te laten betalen. Hoewel er algemeen schande werd gesproken van deze New Yorkse, noemde niemand haar een scammer of fraudeur. De morele grenzen tussen een etentje aannemen, je systematisch laten onderhouden en de scam zoals hierboven besproken zijn uiteindelijk echter niet zo groot.

DEEL DIT BERICHT