Home / Blog / Hackers als positieve rolmodellen voor kinderen

Hackers als positieve rolmodellen voor kinderen

LATER LEZEN

DigiNotar, KPN maar ook verschillende overheden en andere grote bedrijven zijn in de laatste tijd doelwit geweest van computerhackers. Hackers staan daarom dezer dagen volop in de belangstelling van de media. Opvallend hierbij is dat de beeldvorming rond hackers in de afgelopen jaren sterk is veranderd. Zo werden hackers in het verleden vaak neergezet als sociaal gestoorde criminelen, die zonder plan en alleen omdat het kan bedrijven en overheden schade berokkenen. Anno nu worden hackers, en dan met name de hackergroep Anonymous, vooral beschouwd als moderne Robin Hoods die maatschappelijk geëngageerd zijn en hacken om sociale misstanden bloot te leggen. Dit komt mede door de omarming van de Occupy-beweging, een beweging die door een groot deel van de bevolking gesteund wordt.

Dat de beeldvorming verandert en hackers steeds meer als positieve rolmodellen worden gezien wiens acties sociaal rechtvaardig zijn wordt ook beweerd in een recent onderzoek [abstract] naar de afbeelding van hackers in kinderboeken. De onderzoekers stellen dat de manier waarop hackers worden neergezet in de boeken de lezers aanmoedigen om digitale technologieën op een positieve manier te benaderen. De kinderen leren zo ook dat hacken op een verantwoordelijke manier een veroorloofd middel is om bijvoorbeeld wantoestanden in grote bedrijven aan de kaak te stellen. Hackers worden hier dus neergezet als de nieuwe helden, die de wereld door het gebruik van technologie positief kunnen veranderen en zo als nieuwe rolmodellen voor kinderen kunnen dienen.

DEEL DIT BERICHT