Home / Blog / Hulp voor scholen bij het opstellen van een helder, integraal smartphone-beleid

Hulp voor scholen bij het opstellen van een helder, integraal smartphone-beleid

LATER LEZEN

Hoewel smartphones al meer dan een decennium bestaan, hebben ze nog niet helemaal hun plek gevonden in de maatschappij. We zijn nog steeds zoekend naar fatsoensregels en omgangsvormen. Vergelijk het met de mobiele telefoon: toen die in opkomst was, ergerden mensen zich dood aan luide bellers in restaurants en in de trein. Inmiddels weet zo’n beetje iedereen hoe ongepast dat is.

Op scholen gaat het niet om ongeschreven regels die leerlingen moeten aanvoelen: het gaat om heldere afspraken zodat voor alle partijen duidelijk is wat wanneer mag. Jongeren zoeken immers naar grenzen en zodra leraren verschillende regels hanteren, maken leerlingen daar misbruik van. Om scholen te helpen zulke regels over smartphones op te stellen, heeft Kennisnet de brochure Schoolbeleid voor smartphones opgesteld, geschreven door Remco Pijpers en Wietse van Bruggen.

In de brochure worden eerst grondslagen voor beleid geformuleerd: smartphones verbieden is een slecht idee, omdat je leerlingen op de hoogte kunt houden van leswijzigingen bijvoorbeeld, en omdat smartphones lessen kunnen verrijken. Aan de andere kant kunnen telefoons ook gebruikt worden om ongewenste filmpjes te maken in de klas. Vervolgens biedt de brochure een stappenplan aan: eerst de stand van zaken bepalen, dan gesprekken voeren en daarna pas beleid formuleren. In de volgende delen worden tips gegeven en twee cases besproken. In de conclusie tot slot wordt de verantwoordelijkheid van de school nog eens benadrukt. De school is er om leerlingen voor te bereiden op een werkend leven waarin de smartphone een onmisbaar gereedschap is.

 

DEEL DIT BERICHT