Home / Blog / Leg podcasts niet langs de oudmediale lat

Leg podcasts niet langs de oudmediale lat

LATER LEZEN

Het meten van mediagebruik is ontzettend moeilijk. Multitasken, media die op de achtergrond draaien en herinneringsproblemen zijn factoren die het belemmeren om vast te stellen hoe lang iemand – om maar iets te noemen – nou precies naar RTL5 heeft gekeken in de afgelopen maand. Het meten van mediagebruik is vooral voor adverteerders interessant: zij willen weten wat het bereik is. Bereik is echter niet hetzelfde als impact. Voor maker is impact vaak belangrijker: dat wat je hebt gemaakt betekenisvol is voor je luisteraar, kijker of lezer.

Op de site van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek verscheen een artikel over het bereik van podcast. Om te kunnen meten moet eerst vastgesteld worden wanneer iets telt als ‘beluisterd’:

“Momenteel lopen termen als plays (iedere keer dat je op de play-knop drukt), streams (volgens Spotify langer dan 10 seconden luisteren), ends (een podcast afluisteren) en downloads (louter het downloaden van een podcast) soms nog helemaal door elkaar.”

Dit is echter vooral een probleem van muziek. Bob den Hartog van podcastproductiebedrijf Dag en Nacht zegt in het artikel:

“De data die we hebben zijn al een stuk betrouwbaarder dan de kijk- en luistercijfers van radio en televisie. Voor de iTunes-player kunnen we bijvoorbeeld precies zien tot hoever iemand luistert. Hieruit blijkt dat ruim tachtig procent van de luisteraars een podcast helemaal of bijna helemaal afluistert. Op basis van die steekproef durf ik er wel vanuit te gaan dat dat bij andere podcast players ook zo gaat.”

Podcasts zijn bijzonder en podcastluisteraars zijn dat ook. Het is dan ook jammer om te zien dat ze langs de lat van oude media worden gelegd. In het artikel wordt bereik gelijkgesteld aan succes. Als maker herken ik me daar helemaal niet in. Positieve feedback van je luisteraars, een nominatie voor een prijs of aangehaald worden als bron zijn voor mij veel meer een teken van welslagen dan veel luisteraars hebben. Als ik dat wilde, had ik wel een podcast gemaakt over een onderwerp dat het grote publiek aanspreekt. Of dan was ik gaan vloggen. Het gaat er bij mij niet in dat podcastmakers hun podcasts maken voor adverteerders.

DEEL DIT BERICHT