Home / Blog / Online televisiearchieven veranderen onze herinnering

Online televisiearchieven veranderen onze herinnering

LATER LEZEN

Televisie is onderdeel van cultureel erfgoed. Waar televisiearchieven eerst alleen voor professionals toegankelijk waren, kan nu iedereen zich online inlaten met televisiegeschiedenis. Het archief was vroeger een locatie. Nu is het geen fysieke plek meer, maar gaat het om verbondenheid. Volgens hoogleraar Televisiecultuur Sonja de Leeuw geeft dit aanleiding tot nieuwe vragen over de omgang met en status van deze televisiegeschiedenis. In een wetenschappelijk essay [open toegang] bespreekt zij de implicaties van deze online televisiearchieven.

Online televisiearchieven zijn objecten die functioneren als tussenpersoon tussen verleden en heden en tussen geschiedenis en herinnering. Ze overbruggen de kloof tussen academische geschiedenis en het populaire geheugen. Zulke online archieven dragen bij aan het ontstaan van een herinneringscultuur.

In het archief was de collectie statisch en zaten de materialen ‘opgesloten’. De houder van het archief hoefde weinig te doen: er was geen vaststaande toelichting nodig, er hoefde geen visie op het archief geformuleerd te worden. Dat is nu veranderd: de gebruiker heeft context bij een programma nodig. Soms wordt daarbij de hulp van die gebruikers ingeroepen, zoals bij Waisda?. Dit is bijzonder, omdat de ervaringen en herinneringen van archiefgebruikers nu verbonden raken met de archiefinhoud. Het online, open archief betekent ook dat archivarissen moeten investeren in heldere interfaces zodat de gebruiker gemakkelijk zijn weg kan vinden.

De Europese Unie speelt een belangrijke rol in de ontwikkelingen van deze archieven. De Unie investeert in de toegang en gebruiksvriendelijkheid van zulke initiatieven en vindt Trans-Europese informatie-infrastructuur essentieel voor de kenniseconomie.

DEEL DIT BERICHT