Home / Blog / Popcultuur zet tweens aan het lezen

Popcultuur zet tweens aan het lezen

LATER LEZEN

Er was een tijd dat opvoeders zich ernstige zorgen maakten om het boek. Kinderen zouden te weinig lezen, digitale media zouden hun aandacht opeisen. Zulke zorgen worden ingegeven door het idee van het kind als kwetsbare mediagebruiker en door angst voor technologische ontwikkelingen. Met de komst van digitale readers zoals de Kindle en tablets zal de tegenstelling tussen het boek en de computer verder verdwijnen, waardoor zorgen om ontlezing wegens informatisering een onhoudbare tegenstelling impliceren. Daarnaast zou het lezen onder kinderen en jongeren de laatste jaren juist zijn toegenomen (niet wetenschappelijk gestaafd). Zonder twijfel is de invloed van Harry Potter hier debet aan. Niet alleen zorgden de titels uit deze reeks eigenhandig voor een toename in het lezen, de populariteit ervan leidde tot het verschijnen van veel meer series, met Twilight als bekendste voorbeeld. Eenvoudige, representatieve surveys zoals dit Amerikaanse rapport [PDF] laten zien dat kinderen vooral lezen omdat hun fantasie prikkelt (en minder om bijvoorbeeld nieuwe informatie op te doen) en dat kinderen vooral boeken uitlezen die ze zelf kiezen. Aansluiting bij de eigen leefwereld is daarvoor uiteraard essentieel, zeker omdat tweens van nu gewend zijn als bijzondere doelgroep aangesproken te worden. Tweens hebben dan ook hun eigen genre, young adult literature, boeken tussen kinder- en volwassenliteratuur in. Hoewel zulke titels allang bestaan, worden ze de laatste jaren meer door volwassenen gelezen en (daardoor?) serieuzer genomen op school (zie deze geschiedenis van young adult literature in de VS). Het lijkt er daarmee op dat het lezen van boeken onder kinderen en jongeren dankzij en niet ondanks ontwikkelingen in populaire cultuur stijgt.

DEEL DIT BERICHT