Home / Blog / Vooral moeders hechten belang aan de bieb voor hun kind

Vooral moeders hechten belang aan de bieb voor hun kind

LATER LEZEN

De helft van Amerikaanse ouders van kinderen onder de 12 leest dagelijks voor. Nog eens een kwart doet dat meermaals per week. Ouders hechten veel belang aan lezen en dat werkt door in het enthousiasme dat zij hebben voor bibliotheken. Dit blijkt uit onderzoek van Pew Internet naar bibliotheken en ouders van minderjarige kinderen. De data zijn afkomstig van een telefonische survey onder 2252 Amerikanen van 16 jaar en ouder en van interviews en focusgroepen met bibliothecarissen.

Een aantal inzichten:

  • 94% vindt dat bibliotheken belangrijk zijn voor hun kinderen.
  • Ze vinden dat omdat de bieb een liefde voor lezen en boeken aanwakkert (84%) en omdat de bieb informatie beschikbaar heeft die er thuis niet is.
  • Vrijwel alle ouders (97%) vinden het belangrijk dat bibliotheken projecten en lessen aanbieden voor kinderen en jongeren.
  • Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat hun kind een biebpas heeft. Zeventig procent stelt dat hun kind in het afgelopen jaar een bibliotheek heeft bezocht.
  • Bezoekjes aan de bibliotheek zijn in de meest gevallen om boeken te lenen (87%).
  • Opmerkelijk: 37 procent ging naar de bieb om het internet te gebruiken (zie ook 5 procent Amerikaanse tieners heeft geen toegang tot het internet).
  • Ouders gaan vaker naar de bibliotheek dan volwassenen zonder kinderen. Ouders doen ook meer dingen in de bibliotheek dan volwassenen zonder kinderen, dus ze bekijken meer, gebruiken meer en lenen meer.
  • Het zijn vooral de moeders die het belang hechten aan de bibliotheek en aan lezen. Moeders lezen ook vaker voor dan vaders (55% vs. 45%). Moeders lezen ook meer (14 boeken per jaar terwijl vaders er 10 lezen).
  • Ouders met een laag inkomen vinden bibliotheekdiensten belangrijker. Zij geven (meer dan ouders die veel geld verdienen) aan dat ze een cursus zouden willen volgen over hoe je e-boeken downloadt of dat ze een digitaal lab zouden willen.
TAGS
DEEL DIT BERICHT