Home / Blog / Waar we staan qua representatie van trans personen (en wat dat zegt over onze maatschappij)

Waar we staan qua representatie van trans personen (en wat dat zegt over onze maatschappij)

LATER LEZEN

We leven in een gendermoment en de T van lhbt is eindelijk in de kijker. Nooit eerder zagen we in populaire cultuur zoveel trans en non-binaire personages, die bovendien ook nog eens gespeeld worden door trans en non-binaire acteurs. Nieuwsmedia besteden op hun beurt aandacht aan de ervaringen van mensen buiten conventionele gendernormen.

In de laatste aflevering voor de zomer verwonderen de Mediadoctoren zich over trans representatie. Te gast is Eliza Steinbock, nu nog even universitair docent aan de Universiteit Leiden, maar vanaf september universitair hoofddocent Gender and Diversity Studies in Maastricht. Waar staan we qua trans representatie en wat zegt dat over het moment waarin we leven? Wat is goede en wat is slechte trans representatie? Is er een canon? We hebben het onder andere over het (h)erkennen van translichamen en over de transgender gaze versus de transgender look. Aan het einde bespreken we huidige trans representatie zegt over onze samenleving.

Deze podcast is te vinden in je favoriete podcastapp. Zie voor meer informatie de website

TAGS
DEEL DIT BERICHT