Home / Blog / Brekend: leeftijd eindelijk verklaard

Brekend: leeftijd eindelijk verklaard

LATER LEZEN

Heel soms kom je in de wetenschap parels van onderzoeken tegen die bewijzen dat wetenschappers niet alleen droge data kunnen bespreken maar ook humoristisch kunnen zijn. Een van deze parels is het onderzoek van Unchen Bezimeni, dat deze maand in het tijdschrift European Political Science gepubliceerd werd (abstract, PDF op aanvraag). In dit nogal baanbrekend lijkende onderzoek stelt Bezimeni (aka ‘the one without a name’) dat leeftijd niet alleen verklaard kan worden door de tijd. Doormiddel van een geavanceerd model, het “pooled multilevel nested hierachical mixed time-series crossectional model” (?) wist Bezimeni namelijk drie variabelen te extraheren die een veel grotere invloed op leeftijd hebben dan tijd. Een van deze variabelen is het ‘vertrouwen in onbekenden’. Om deze variabele te meten stelde hij de respondenten onder andere vragen zoals ‘Do you think that in general strangers can be trusted or you can never be too careful and should always carry a gun?’ Naast het ‘vertrouwen in onbekenden’ bleken nog de variabelen ‘FACTOR 1’ en ‘country-level’ een  statistisch significante bijdrage te leveren aan het verklaren van leeftijd, waarbij onduidelijk blijft wat deze variabelen eigenlijk precies inhouden. Bezimeni sluit het onderzoek af met de aankondiging dat zijn model in de toekomst nog veel meer fenomenen uit de sociale wereld zal kunnen verklaren, zoals bijvoorbeeld gender. Hoe dit onzinnige maar ontzettend grappig geschreven onderzoek in dit tijdschrift terecht is gekomen blijft een raadsel.

DEEL DIT BERICHT