Home / Blog / De ‘lumbersexual’ bestaat niet

De ‘lumbersexual’ bestaat niet

LATER LEZEN

Arie Boomsma zou ook een timmerseksueel zijnIn oktober werd de lumbersexual ontdekt, de woeste mannenman. Hij werd door media beschreven als de opvolger van de metroseksueel. Aan alle kanten werd hij geduid: hij zou een vorm van verzet zijn tegen kantoormentaliteit, een reactie op digitaliseringEen stedelijke woudloper, een metafoor voor gentrificatie. Bovenal zou hij een teken zijn van mannelijkheid in crisis, een reactie op veranderende genderrollen en –verwachtingen. Het zou gaan om natuurlijke, nostalgische ‘echtheid’, een verloren mannelijkheid die net als een flanellen overhemd zowel ruig als comfortabel is. 

In al die duidingen ontbreekt de lumbersexual echter zelf. Hij komt nooit aan het woord en we zien bij alle stukken steeds dezelfde plaatjes. Het is daarom beter te concluderen dat hij niet bestaat. Zijn voornaamste kenmerken, de baard en de houthakkersoverhemd, zijn niet meer dan mode-items.

Meer hierover in de column die ik voor The Post Online schreef over ‘de timmerseksueel’. 

DEEL DIT BERICHT