Home / Blog / Een geschiedenis van visual storytelling: angst voor het beeld

Een geschiedenis van visual storytelling: angst voor het beeld

LATER LEZEN

Zoek het verschilVanaf het begin van de mensheid hebben we gezocht naar manieren om visueel informatie over te brengen. Waar tekst de verbeelding aanspreekt (de lezer moet zelf bedenken hoe het blonde haar van de hoofdpersoon er precies uitziet), brengt beeld direct informatie over. Het internet kenmerkt zich door een overvloed aan informatie. Verhalen vertellen is een goede manier om de aandacht te trekken. Daarbij geldt dat veel mensen liever naar beeld kijken dan dat ze tekst lezen. Een toegevoegde waarde is dat beeld sneller zaken verheldert. Om het verschil tussen een macaron en een cupcake uit te leggen zijn flink wat woorden nodig. Met een afbeelding is het meteen duidelijk. Voor het Rijksbreed Kennisnetwerk Social Media & Webcare hield ik een lezing over de geschiedenis van visual storytelling, gevolgd door een workshop.

  1. Dans en beweging (onbekend)
  2. Grottekeningen en schilderijen (vanaf 40.000 jaar geleden)
  3. Hiëroglyfen en alfabet (vanaf 3100 voor Chr.)
  4. Land- en astronomiekaarten (vanaf 2300 voor Chr.)
  5. Anatomie van mens en dier (vanaf 2000 voor Chr., floreert in 17e en 18e eeuw)
  6. Statistische grafieken en tabellen (vanaf begin 18e eeuw, gouden tijd 2e helft 19e eeuw)
  7. Fotografie (vanaf 1829)
  8. Plaatjesboeken (vanaf tweede helft 19e eeuw)
  9. Film (vanaf 1877)
  10. Computerspelletjes (vanaf 1972)

Aan de geschiedenis valt op dat toegang tot het beeld steeds verder gedemocratiseerd is. De eerste grottekeningen waren waarschijnlijk van de hand van sjamanen. Ook de hiëroglyfen waren eerst voorbehouden aan geestelijken. Wellicht heeft dit te maken met angst voor het beeld. Het wantrouwen tegen beelden zien we al terug in de bijbel. Ook vandaag de dag bestaat die angst: er wordt gewaarschuwd tegen beeldmanipulatie en het idee bestaat dat kwetsbaren (laagopgeleiden, vrouwen, allochtonen) meer gevoelig zijn voor negatieve effecten van beeld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan modeplaatjes in tijdschriften: daar zouden meisjes een slecht zelfbeeld van krijgen.

De slides van deze lezing zijn beschikbaar via Slideshare.

DEEL DIT BERICHT